Jaarboek Parlementaire Geschiedenis: Natuur, Milieu, Klimaat

maandag 28 oktober 2019, 13:00, Dr. Jan Willem Brouwer

Het afgelopen jaar stond in het teken van het Klimaatakkoord. Meer dan honderd partijen werkten aan sectortafels en in taak- en werkgroepen mee aan een ontwerpakkoord om de Nederlandse CO₂-uitstoot in 2030 met ten minste 49 procent terug te dringen. Voorzitter Ed Nijpels van het Klimaatberaad presenteerde het ontwerp op 21 december 2018 aan het kabinet. De plannen werden vervolgens doorberekend en op 28 juni 2019 door het kabinet gepresenteerd. Aan de vooravond van het zomerreces stelde de meerderheid van de Tweede Kamer zich achter het Klimaatakkoord.

Het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2019 dat op 19 november zal verschijnen plaatst de milieuproblematiek in historisch perspectief. In een van de bijdragen gaat Carla Hoetink in op het streven naar vergroening en duurzaamheid binnen de Tweede Kamer zelf. Welke intenties gingen er de afgelopen dertig jaar schuil achter groene keuzes als het bijenhotel in de binnentuin en de veganistische menu-optie van het Kamerrestaurant?

Andere bijdragen in het jaarboek gaan over het effect van de opkomst van natuur en milieu op het denken over democratie en representativiteit; het begin van de natuurbeschermingsbeweging en de eerste wetgeving op dit gebied; de aandacht voor milieuvraagstukken in partijprogramma’s, het rapport van de Club van Rome uit 1972 en de start van het eerste milieuministerie en de val van het tweede kabinet Lubbers in 1989 over het Nationaal Milieubeleidsplan.

Zoals altijd bevat het jaarboek herinneringen aan onlangs overleden (oud-)politici, recensies en een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in het parlementaire jaar 2018-2019. De rubrieken ‘Spraakmakend debat’, ‘Brondocumenten’ en ‘Uit de notulen van de misterraad’ staan dit jaar ook in het teken van natuur, milieu en klimaat. In het interview reflecteert VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff op zijn presentie en presentatie in de klimaatdebatten van het afgelopen jaar.

Bij wijze van voorproefje kunt u de bijdrage van Carla Hoetink lezen:

Deze bijdrage stond in