Europese Kroniek: dit was het Europese nieuws van 2019

vrijdag 20 december 2019, 11:00.
Auteur: Redactie Europa-Nu.nl

Europa beleefde in 2019 een jaar van uitersten. Er waren Parlementsverkiezingen, de verdeling van topfuncties hield ons maandenlang bezig, de brexit werd alsmaar uitgesteld en de vraag of Rutte naar Brussel ging, is aan vele talkshowtafels uitgebreid behandeld. Resultaat is een nieuwe Commissie onder leiding van Ursula von der Leyen, een Verenigd Koninkrijk dat nog steeds EU-lid is, en Rutte zit nog in het torentje.

Door al die commotie zou je bijna vergeten dat de EU op verschillende vlakken in 2019 wat kansen heeft laten liggen. Er is nog steeds geen akkoord over het MFK 2021-2027, de procedures tegen Hongarije en Polen vanwege rechtsstaatschendingen lopen vast en de Europese bankenunie hapert ook: over het Europese depositogarantiestelsel is immers nog steeds geen akkoord. Tegenover deze tegenvallers staan dan wel weer de nieuwe auteursrechtregels, de oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit en de lancering van de 'Green Deal'. Maken die successen de balans positief? Oordeelt u vooral zelf.

December is traditioneel een maand van eindejaarslijstjes en uitgebreide terugblikken. Een samenwerking tussen het Montesquieu Instituut en de webstie www.europa-nu.nl leidde tot onderstaand overzicht van het belangrijkste Europese nieuws van 2019.