Verkozen, maar niet helemaal? De zaak van Catelaan Oriol Junqueras Vies

maandag 16 december 2019, 13:00, column van Sascha Hardt

In 2017 sprak de Catalaanse bevolking zich in een referendum uit voor onafhankelijkheid van Spanje. In die periode was Junqueras Vies vicepresident van de Catalaanse regering. Na het referendum werd hij met andere bewindspersonen gearresteerd en vastgezet op verdenking van opruiing.

Inmiddels is Junqueras Vies verkozen als lid van het Europees Parlement en het Spaanse Huis van Afgevaardigden. Zijn zetel in het Huis van Afgevaardigden is inmiddels vacant verklaard. Op het moment van de verkiezing zat Junqueras Vies echter vast, waardoor hij geen eed kon afleggen voor de Spaanse Kiesraad en ook niet bij de eerste bijeenkomst van het nieuwe Europees Parlement kon zijn. Hiertegen is Junqueras Vies inberoep gegaan. Die beroepszaak is om meerdere redenen zeer explosief.

Politiek dynamiet

De zaak is om twee redenen te typeren als politiek dynamiet. De belangrijkste reden is dat Junqueras Vies miet de enige Catalaanse seperatist is die gekozen is in het Europees Parlement. Carles Puigdemont, de Catalaanse leider in ballingschap, is ook verkozen en kon ook zijn zetel niet innemen. De zaak van Junqueras Vies zou een precedent kunnen scheppen voor de zaak van Puigdemont. Een tweede reden van politiek dynamiet is het feit dat de zaak grote verschillen laat zien tussen EU-lidstaten in de manier waarop zij omgaan met de Europese verkiezingen.

De zaak

Op dit moment ligt de zaak van Junqueras Vias nog helemaal open. Het is nog onduidelijk wat het Europees Hof zal oordelen. Onderstaand artikel gaat in op deze zaak en concludeert dat de zaak de urgentie van modernisering en harmonisering van het Europese parlementair stelsel blootlegt.

Volledig artikel

Sascha Hardt is universitair docent Vergelijkend Consitutioneel Recht aan de Universiteit Maastricht.