Diverse voorstellen tot wijziging Grondwet ingediend voor tweede lezing

donderdag 1 april 2021, 15:00

DEN HAAG (PDC) - In totaal zeven wetsvoorstellen om de Grondwet te wijzigen zijn onlangs formeel ingediend voor tweede lezing in de Tweede Kamer. Het betreft de volgende wetsvoorstellen:

 

Naast deze zeven voorstellen is ook voorstel in eerste lezing afgerond om een aantal inmiddels uitgewerkte overgangsbepalingen, zogenoemde additionele artikelen, vervallen te verklaren. Ook dit voorstel is ingediend voor tweede lezing.

De twee initiatiefvoorstellen werden op 25 februari 2021 al ingediend voor tweede lezing, maar zullen deels door andere Kamerleden verdedigd worden naar aanleiding van de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021. Bij het initiatiefvoorstel over het correctief referendum zal Renske Leijten (SP) de verdediging overnemen van Van Raak (SP).

Het is nog niet bekend wie namens GroenLinks en PvdA de verdediging zal overnemen voor het initiatiefvoorstel tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond. Özütok (GL) en Van den Hul (PvdA) keren namelijk niet terug in de Tweede Kamer. Initiatiefnemer Bergkamp (D66) blijft wel Kamerlid.

Om de Grondwet te kunnen wijzigen moet een voorstel tot wijziging in twee lezingen in de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld. Tussen de eerste en de tweede lezing moeten er Tweede Kamerverkiezingen worden gehouden, zodat kiezers zich zo over de wijzigingen kunnen uitspreken.

Bron: Tweedekamer.nl