Bundel 18: Lijdelijk toezien? Onafhankelijk toezicht in de democratische rechtsstaat

Bundel 18 Lijdelijk toezien

Welke doelstellingen dient onafhankelijk publiek toezicht en hoe is dit georganiseerd in Nederland? Hoe onafhankelijk is dit toezicht, of hoe onafhankelijk zou dit moeten zijn? En voldoet publiek toezicht nog steeds aan de politiek-bestuurlijke realiteit van nu?

Deze vragen staan centraal in de nieuwste bundel van het Montesquieu Instituut. De bundel gaat in op verschillende soorten toezichthouders met de bijbehorende bevoegdheden en bevat beschouwingen op onafhankelijk publiek toezicht van zowel (rijks)inspecties als markttoezichthouders.

Meerdere auteurs lichten elk verschillende aspecten van onafhankelijk toezicht toe. Het gaat daarbij over de Europese dimensie van de nationale onafhankelijke toezichthouders en de parlementaire controle van toezichthouders, tot de relatie tussen toezichthouders en de sector van toezicht.

 

Titel

Bundel 18: 'Lijdelijk toezien? Onafhankelijk toezicht in de democratische rechtsstaat'

Redactie

Caelesta Braun, Jan Schinkelshoek en Aalt Willem Heringa

Auteurs

Henk den Uijl, Paul Frissen, Paul Bovend’Eert, Hansko Broeksteeg, Femke de Vries, Ellen Mastenbroek en Esther Versluis

Datum

Juni 2021

 
Download PDF

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Inhoudsopgave

Meer dan een afvalputje?

Voorwoord

Jan Schinkelshoek

Over de onafhankelijkheid van toezicht

Henk den Uijl en Paul Frissen

Parlementaire controle en onafhankelijkheid van toezichthouders

Paul Bovend’Eert en Hansko Broeksteeg

Onafhankelijk toezicht is een kwestie van kunnen én willen

Femke de Vries

Onafhankelijkheid van nationale toezichthouders in een internationale context

Ellen Mastenbroek en Esther Versluis

(On)gewogen Belangen: onafhankelijk toezicht en de samenleving

Caelesta Braun

Onafhankelijk en actief toezicht: noodzaak, mogelijkheid en inrichting

Slotbeschouwing

Caelesta Braun, Aalt Willem Heringa en Jan Schinkelshoek

2.

Bestellen

Download PDF

3.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Weijs, Montesquieu Instituut (l.weijs@montesquieu-instituut.nl of 070-3630105). Het Montesquieu Instituut publiceert met regelmaat bundels romdom een bepaald thema. Een overzicht van alle verschenen bundels is te vinden op de pagina Montesquieu Reeks.