Hoe denken politieke partijen over onderwerpen die voor jongeren belangrijk zijn? 'Generatie aan Zet' zocht het uit!

woensdag 7 juli 2021, 10:29
Logo

DEN HAAG (PDC) - In het kader van Maatschappelijke Diensttijd (MDT) is een groep jongeren van tussen de 19 en 23 jaar bezig geweest met het project Generatie aan Zet. Met Generatie aan Zet werken jongeren aan een beter Nederland door zich actief in te zetten voor onze samenleving. Idealen waarmaken en omzetten in concrete projecten staan binnen dit project centraal.

De afgelopen periode hebben jongeren onderzoek gedaan naar politiek-maatschappelijke onderwerpen die vooral voor hen belangrijk zijn: de woningmarkt en de zorg. Hoe komen jongeren nog aan een betaalbare woningen? En ontvangen jongeren wel de (geestelijke) zorg die zij nodig hebben? Aan de hand van themaonderzoeken heeft Generatie aan Zet deze belangrijke kwesties inzichtelijk gemaakt voor de toekomstige generatie.

Het eindresultaat van deze themaonderzoeken zijn de twee onderstaande verslagen over de woningmarkt en de zorg. Allereerst hebben de onderzoekers de wensen van jongeren omtrent deze specifieke thema’s in kaart gebracht. Daarna hebben zij de voorstellen en standpunten van de verschillende politieke partijen geanalyseerd. Elk verslag wordt vervolgens afgesloten met een verdiepend interview met een expert op het desbetreffende vakgebied.

De groep die onderzoek deed naar de woningmarkt interviewde Jacqueline Cramer, voormalig minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, en het team dat zich verdiepte in de zorg sprak met Frank Wijnandts, voormalig algemeen adviseur van de wethouder die jeugdzorg in de portefeuille had tijdens de decentralisatie van de jeugdzorg 2015 en oud-politiek strateeg voor de Tweede Kamerfractie van de PvdA.

Lees de themaverslagen hier! Word je enthousiast van Generatie aan Zet en deze onderzoeken? Als je in de leeftijd van 14 tot 27 bent, kun jij ook meedoen aan Generatie aan Zet! Neem dan contact op met Niek Blok via 248@pdc.nl.

 

De organisatie van Generatie aan Zet ligt in handen van MEP Nederland, het Montesquieu instituut, Stichting BANEB en Het Debatbureau. Het MDT-programma Generatie aan Zet loopt tot november 2022 en is bedoeld voor jongeren die naar de middelbare school gaan, daar net klaar zijn, of bezig zijn met een vervolgopleiding.

 
MDT logo met tekstring warm