Jaarboek parlementaire geschiedenis 2021 over wetenschap en politiek

woensdag 17 november 2021, 10:30

DEN HAAG (PDC) - Gisteren is het Jaarboek parlementaire geschiedenis van het CPG Nijmegen verschenen. Het thema daarvan dit jaar is wetenschap en politiek. Na een rede van prof. Jaap van Dissel, directeur Infectieziektebestrijding RIVM, kreeg Jan Anthonie Bruijn, als voorzitter van de Verenigde Vergadering, het eerste exemplaar aangeboden.

In het Jaarboek staan bijdragen over de interactie tussen politiek en wetenschap, zoals bijvoorbeeld over de rol van wetenschappelijke instituten van partijen, de doorlichting van verkiezingsprogramma's en de vermenging van politieke en wetenschappelijke loopbanen.

Eerste Kamervoorzitter Bruijn sprak in zijn dankwoord over een nieuwe trias (naast die van Montesquieu), te weten: wetenschap, politiek en publiek. Hij stelde dat goed luisteren door politici naar zowel wetenschap als burgers van groot belang is en dat de Eerste Kamer daaraan invulling probeert te geven.

Het Jaarboek bevat vaste rubrieken, zoals necrologieën, boekbesprekingen en een parlementaire kroniek. Ook wordt een opvallend debat belicht, te weten het debat op 1 april over 'functie elders'.