Wetgeving

Vanuit het Montesquieu Instituut wordt wetgeving vooral gevolgd op het gebied van parlementaire invloed op het beleid. Ook wordt de samenwerking van parlement en regering gevolgd. De Tweede Kamer heeft een belangrijke rol in het wetgevingsproces, zowel door het recht van amendement als door stemmingen. Voor de Eerste Kamer maakt wetgeving hoofddeel van haar werkzaamheden uit. De regering is de uitvoerder van de wetten. Het parlement ziet toe op goede uitvoering.

In de Nederlandse democratie is het parlement samen met de regering wetgever. Dit staat vastgelegd in artikel 80 van de Grondwet. De medewetgevende taak is één van de belangrijkste taken van de volksvertegenwoordiging. De wetten die gemaakt worden hebben veel invloed op het leven van inwoners van Nederland.