Boekpresentatie | Wie regelt, beperkt? Bundel 22

 • bundel 22 omslag voor hofvijver
  Bron: Arend van Dam

  Hoe verhoudt de nieuwe Wet politieke partijen zich tot het non-interventionisme? Over dit onderwerp wordt de nieuwste bundel van het Montesquieu Instituut gepresenteerd.

 • Dit evenement wordt georganiseerd in samenwerking met het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

   
  bundel 22 omslag

  Vlak voor het kerstreces 2022-2023 ging het ontwerp voor de in 2019 aangekondigde Wet op de politieke partijen (Wpp) in consultatie. De Wpp zou op papier het einde markeren van de traditioneel terughoudende opstelling van de Nederlandse wetgever ten opzichte van politieke partijen. In de praktijk zijn er in die houding echter al de nodige scheurtjes ontstaan – zo moeten politieke partijen nu al verplicht een vereniging zijn, en moeten zij verantwoording afleggen over hun financiën.

  Het wetsontwerp bundelt bestaande en nieuwe regels over politieke partijen: over interne organisatie, financiering, politieke advertenties, een toezichthouder en het veelbesproken partijverbod. Twee vragen dringen zich op: hoe verhoudt de Wpp zich tot het non-interventionisme, en leiden de kabinetsvoorstellen naar verwachting tot de beoogde resultaten? De staatsrechtjuristen Hansko Broeksteeg, Gerhard Hoogers, Gohar Karapetian, Sebastiaan van Leunen, Sam Maasbommel, Solke Munneke en historicus Gerrit Voerman analyseerden de verschillende onderdelen van het wetsvoorstel.

  Op dinsdag 13 juni presenteren zij op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de 22e bundel in de Montesquieu Reeks ‘Wie regelt, beperkt? De ontwerp-Wet op de politieke partijen en de traditie van het non-interventionisme’. Het eerste exemplaar zal worden overhandigd aan minister Hanke Bruins Slot, die hierop een reactie zal geven. Daarna verdedigen de auteurs een vijftal stellingen op basis van hun bijdragen, waarover zij vervolgens met de zaal in discussie gaan onder leiding van moderator Jan Schinkelshoek.

  Datum: dinsdag 13 juni van 14.30 uur tot 16.30 uur, inloop vanaf 14.00. Aansluitend is er een borrel.

  Locatie: M01-25 Oostvaardersplassenzaal, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Turfmarkt 147, Den Haag).

  Let op: bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gelden veiligheidsmaatregelen. Neem een geldig legitimatiebewijs mee. Wij raden u aan iets eerder te komen dan u gewend bent.

  Op dit moment is het aanmeldformulier gesloten omdat het maximale aantal aanmeldingen is bereikt. Wilt u toch graag komen? Stuur een mail naar evenementen@montesquieu-instituut.nl en wij laten het u weten als er plaatsen in de zaal beschikbaar komen.

  Heeft u zich aangemeld maar kunt u toch niet komen, gelieve u dan af te melden via evenementen@montesquieu-instituut.nl.

  Logo

  Dit evenement is onderdeel van SPREEEK, een samenwerkingsverband van Haagse instellingen. Samen organiseren we debatten en dialogen over maatschappelijk actuele thema’s. Kijk op SPREEEK.nl voor al het moois wat Den Haag op debat- en dialoogvlak te bieden heeft.