Europese rechtsstaat en democratie

De ontwikkelingen op het gebied van de rechtsstaat en democratie van de EU en de Europese lidstaten worden gevolgd door het Montesquieu Instituut omdat deze een belangrijk thema zijn binnen het functioneren van de Europese Unie als geheel. Bovendien is het waarborgen van de rechtstaat en democratie een van de belangrijkste taken van de EU.

De afgelopen jaren is de staat van de democratie en de rechtsstaat in de EU-lidstaten steeds actueler geworden door conflicten tussen de EU en onder andere Polen en Hongarije, met betrekking tot burgerrechten en schendingen van de democratie. Daarnaast is de EU continue bezig met de eigen democratische inrichting, zoals in de relatie tussen de verschillende Europese instellingen. De ontwikkeling en versterking van de democratische besluitvorming, de gelijke en eerlijke behandeling van burgers in de lidstaten en de ontwikkeling en handhaving van Europese normen en waarden blijven een belangrijk onderwerp binnen de Europa.