Oratie Hansko Broeksteeg: 'Conflicten tussen overheden'

vrijdag 20 januari 2023, 11:00

DEN HAAG (PDC) - Vandaag spreekt Hansko Broeksteeg, hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit en fellow bij het Montesquieu Instituut, zijn inaugurele rede over geschillen tussen overheden uit.

Deze geschillen worden soms door de rechter, soms bestuurlijk geslecht. Broeksteeg bespreekt de geschillenregeling van art. 136 Grondwet, tussen decentrale overheden, en van art. 12a Statuut, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de landen daarvan. Hij gaat in op de vraag welke type geschillen het betreft, of deze geschillen vaak voorkomen en of deze rechterlijk dan wel bestuurlijk opgelost moeten worden.

De oratie is vanaf 15.45 uur te volgen via de livestream op de website van de Radboud Universiteit.

Bron: Radboud Universiteit