Trekt de provincie ons uit het bestuurlijk moeras?

maandag 27 februari 2023, 13:00

Trekt de provincie ons uit het bestuurlijk moeras? In aanloop naar de provinciale verkiezingen organiseren Nieuwspoort en het Montesquieu Instituut drie debatten over stikstof, wonen, en gezondheidszorg.

In deze debatserie wordt op zoek gegaan naar het antwoord waarom het maar niet lukt om de grote maatschappelijke thema’s op te lossen. Waarom lopen noodzakelijke veranderingen vast in het bestuurlijk moeras? Steeds gaan een bestuurder, politicus, wetenschappelijk deskundige en een journalist met elkaar in gesprek. Niet het probleem staat centraal, maar de mogelijke oplossingen en de manier waarop de provincies daaraan kunnen bijdragen.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Een zak geld, een landbouwakkoord en een goed gesprek in de provincie

"Er zijn maar drie dingen nodig: een zak geld, een landbouwakkoord en een goed gesprek in de provincie," zo stelde Leendert Beekman samenvattend over de oplossing van het stikstofprobleem. De stikstofkwestie werd bediscussieerd door een panel dat naast Beekman bestond uit BBB-Tweede Kamerlid Caroline van der Plas milieuwetenschapper Leen Hordijk en Jeannette Baljeu, gedeputeerde van Zuid-Holland namens de VVD . Het debat werd gemodereerd door Sophie van Leeuwen, journalist bij BNR.

2.

Hoe krijgen we de woningmarkt weer op het droge?

Als het aan Anne Koning, gedeputeerde voor de provincie Zuid-Holland, ligt moeten we "gaan metselen in plaats van praten". In dit tweede debat gingen de panelleden Francesco Veenstra (Rijksbouwmeester), Sandra Beckerman (SP-Tweede Kamerlid), Anne Koning (gedeputeerde Zuid-Holland en momenteel PvdA-lijsttrekker Provinciale Staten) en Nelleke Trappenburg (redacteur vastgoed- en woningmarkt FD) met elkaar in gesprek over wonen. Het debat werd gemodereerd door Sophie van Leeuwen (journalist BNR).

3.

De provincies als helpende hand voor de gezondheidszorg?

Er zijn genoeg oplossingen voor de vastlopende gezondheidszorg, maar ‘het systeem verzet zich tegen dingen waar het zich niet tegen moet verzetten’, was de conclusie van de column van Marcel Canoy (hoogleraar gezondheidseconomie en dementie, VU) waarmee het derde debat werd geopend. Daarna bogen, onder leiding van moderator Lars Geerts (NOS), panelleden Carin Gaemers (historicus, voormalig Nieuwspoort-rapporteur, co-auteur Zorgmanifest), Maarten van Poll (zorgredacteur FD), Fleur Agema (Tweede Kamerlid, PVV) en Harry van der Maas (gedeputeerde Zeeland, SGP) zich over de mogelijke rol die provincies zouden kunnen spelen om het probleem van de vastlopende gezondheidszorg aan te pakken.

4.

Deze bijdrage stond in