Bundel 15: Een beetje integer bestaat niet: integriteit binnen het openbaar bestuur

Integriteit is nooit ver weg: wat moeten we ermee, hoe organiseren we het en houden er toezicht op, hoe raken de normen niet verstard maar bewegen we tegelijkertijd mee met nieuwe opvattingen en verschijnselen? Dat is het onderwerp van bundel 15 van het Montesquieu Instituut, Een beetje integer bestaat niet: Integriteit binnen het openbaar bestuur, onder redactie van Jan Schinkelshoek en Aalt Willem Heringa. De belangrijkste conclusie: integriteitsissues in de publieke sector zullen er altijd zijn, maar er zijn genoeg mogelijkheden om deze effectief aan te pakken.

Het Montesquieu Instituut heeft verschillende experts gevraagd hun licht te laten schijnen over hoe om te gaan met het onderwerp integriteit binnen politiek en bestuurlijk Nederland. In de bundel worden voorstellen gedaan over hoe integriteit in het openbaar bestuur te waarborgen: verder gaan met het doorontwikkelen van codes, structurele aandacht voor het onderwerp binnen organisaties, instelling van (extern) toezicht en het voorkomen van disproportionele sancties.

Er is in Nederland al jaren aandacht voor het onderwerp integriteit in het openbaar bestuur, zodanig dat politici en bestuurders op hun hoede zijn om vooral niet de fout in te gaan. Geen enkele zichzelf respecterende organisatie, van politieke partijen tot de rechtspraak, kan het zich nog veroorloven te opereren zonder gedragscode, toetsingscommissie of vertrouwensman of -vrouw.

 

Titel

Bundel 15: 'Een beetje integer bestaat niet: integriteit binnen het openbaar bestuur'

Redactie

Aalt Willem Heringa en Jan Schinkelshoek

Auteurs

Ronald Kroeze, Sebastiaan van Leunen, Gerrit Voerman, Paul Bovend'Eert, Solke Munneke, Toon Kerkhoff, Miranda de Meijer en Joep Simmelink

Datum

November 2020

 
Download PDF

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Inhoudsopgave

Voorwoord: Veelkoppig monster

Aalt Willem Heringa & Jan Schinkelshoek

Inleiding: zoektocht naar integriteit

Ronald Kroeze

Om het vertrouwen

Politieke partijen & integriteit – een verkenning

Sebastiaan van Leunen & Gerrit Voerman

Eerste stap in de goede richting

Gedragscodes in het Nederlandse parlement

Paul Bovend’Eert

Ook een zaak voor de provincie?

Gemeenten en integriteit

Solke Munneke

I-woord moet niet te snel vallen

Over ambtelijke integriteit

Toon Kerkhoff

Volop in beweging en discussie

Over integriteit van het Openbaar Ministerie

Miranda de Meijer & Joep Simmelink

Slotbalans: Ook niet een beetje integer

Aalt Willem Heringa & Jan Schinkelshoek

2.

Bundel bestellen

Download PDF

3.

Meer informatie

Het Montesquieu Instituut publiceert met regelmaat bundels romdom een bepaald thema. Een overzicht van alle verschenen bundels is te vinden op de pagina Montesquieu Reeks.