Hofvijver juni: ‘Kamer op zoek naar zichzelf’

maandag 26 juni 2023, 13:00

DEN HAAG (PDC) - De Tweede Kamer lijkt op zoek te zijn naar zichzelf. In de nieuwe editie van De Hofvijver blikt Edgar Hoedemaker (PDC) kort voor het zomerreces terug op het afgelopen parlementaire jaar. Hij concludeert dat er belangrijke initiatieven zijn om de positie en slagkracht van de Tweede Kamer te versterken, ‘maar pas na de zomer zal blijken of er werkelijk piketpalen geslagen zullen worden’. Volgens Gerrit Voerman en Jan Schinkelshoek gaat het kabinet Rutte IV een stuk minder positief het reces in: 'tastend, zoekend en struikelend', zijn drie termen die zij kiezen.

Bert van den Braak reflecteert in het juninummer van De Hofvijver op het nieuwe wetsvoorstel voor een terugzendrecht van wetsvoorstellen voor de Eerste Kamer. Daarnaast is er een column van Jan Dirk Snel over de manier waarop de betekenis die we aan het begrip 'rechtsstaat' geven veranderd is de laatste jaren en wat de nadelen hiervan zijn. Anne Bos schrijft in het kader van het aftreden van minister Dennis Wiersma over 'ministers met korte lontjes'.

Ook de Europese Unie (EU) en haar lidstaten zullen deze editie weer onder de loep genomen worden. We blikken vooruit op de voorzitterschappen van Spanje, Hongarije en Polen en daarnaast wordt er aandacht geschonken aan de relatie tussen de EU en Turkije.