Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Real Time Research

Logo PDC

In het biografisch archief van PDC zijn uitgebreide gegevens opgenomen over de parlementaire activiteiten van Kamerleden en Europarlementariërs. Deze gegevens zijn onder voorwaarden beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties.

Ook zijn de Parlementaire en Europese Monitor van PDC/ANP zeer geschikt voor onderzoekers om te raadplegen voor onderzoek naar parlementaire activiteiten. Dit instrumentarium biedt een eenvoudig overzicht van verschillende data en maakt verbanden op een aantrekkelijke manier inzichtelijk.

1.

Biografisch archief

In het biografisch archief van PDC zijn uitgebreide gegevens opgenomen van Kamerleden en bewindslieden. Het gaat daarbij zowel om persoonsgegevens als gegevens over (persoonlijke) parlementaire activiteiten. Dit digitale archief beslaat inmiddels alle personen die sinds 1796 een rol hebben gespeeld in het landelijk bestuur, zoals Kamerleden, bewindslieden, leden van het Europees Parlement, staatsraden, leden van de Rekenkamer, etc. De omvang, volledigheid, kwaliteit, onafhankelijke samenstelling en actualiteit maken dit archief tot een nationaal en internationaal gezien uniek bestand.

De biografische gegevens worden in digitale vorm opgeslagen. Daardoor is het mogelijk om op eenvoudige en overzichtelijke wijze onderzoek te doen naar de achtergronden van politici. Ook kan met behulp van deze gegevens in beeld worden gebracht hoe een Kamerlid gebruik maakt van parlementaire instrumenten en op die manier zijn of haar politieke invloed uitoefent. Zo kan worden onderzocht hoe effectief Kamerleden zijn, welke fracties samenwerken en wat de stemverhoudingen zijn op bepaalde terreinen.

2.

Real Time Research

Om goed in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen is het van belang om snel over de relevante gegevens te kunnen beschikken en deze vervolgens op een overzichtelijke manier te kunnen analyseren. PDC is, onder de vlag van het Montesquieu Instituut, de ontwikkeling van een instrument gestart waarmee onderzoekers snel en eenvoudig verbanden kunnen analyseren. Afhankelijk van de dataset kan dit instrument, de aandacht-analysetool genaamd, op verschillende manieren worden gebruikt voor onderzoek.

Het Montesquieu Instituut is een voorstander van transparant onderzoek en dit is dan ook een belangrijk component van de aandacht-analysetool. Het instrument maakt inzichtelijk hoe onderzoeken zijn opgebouwd en van welke gegevens gebruik zijn gemaakt. Andere onderzoekers kunnen zo voortbouwen op bestaande onderzoeken, of bepaalde gegevens aanpassen zonder het hele onderzoek te herhalen.

De aandacht-analysetool is interactief, wat de onderzoekers de mogelijkheid biedt om te ‘spelen’ met de onderzoeksgegevens, bijvoorbeeld door te kijken wat de invloed is op het onderzoek wanneer één variabele wordt veranderd. Daarnaast versterken de databestanden en onderzoeken met elkaar de omvang van de data en de mogelijkheden om snel, relatief eenvoudig een analyse op te stellen.

Onder de vlag van PDC/Montesquieu Instituut zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd.

  • Media-analyse schaliegas

    In Nederland is er discussie over het opwekken van schaliegas. Verschillende belangengroepen hebben zich in de discussie gemengd en van zich laten horen.

  • De Europese verkiezingsweegschaal

    Hoe belangrijk is het Europees Parlement? Volgens de opkomstcijfers niet zo belangrijk. Als je kijkt naar de bevoegdheden van het parlement, wel heel belangrijk.

3.

Sociale Zekerheidsstelsel

Het onderzoeksplatform www.socialezekerheidsstelsel.nl is onderdeel van het onderzoeksprogramma 'Op zoek naar nieuw evenwicht. Een parlementaire geschiedenis van het socialezekerheidsstelsel, 1980-2014'. Dit programma is een project van het CPG in Nijmegen, een van de partners in het Montesquieu-instituut (K) . PDC is verantwoordelijk voor de bouw van het online platform, vooral bedoeld ter ondersteuning van de onderzoekers en voor valorisatie van het project.

4.

De Nederlandse Grondwet

Op de vernieuwde website van de Nederlandse Grondwet worden de voorstellen die in behandeling zijn bij de Tweede en Eerste Kamer gevolgd met links naar de parlementaire dossiers. Voor de onderhanden zijnde dossiers wordt tevens achtergrondinformatie geboden. Tenslotte zijn nieuwe ontwikkelingen per artikel of thema te volgen en worden er analyses en columns aangeboden.

5.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek a.h.v. gegevens van PDC? Neem dan contact op met PDC via 170@pdc.nl