Bundel 08: De stembus

 • Een stembus waar stembiljetten uitvallen

  Er wordt veel gemopperd over het Nederlandse kiesstelsel: veel partijen, versplintering van het parlement. Maar een kiesdrempel heeft ook grote nadelen. Een bundel van het Montesquieu Instituut met beschouwingen over 100 jaar kiesrecht in Nederland.

 • Een stembus waar stembiljetten uitvallen

  Deze bundel kwam uit in 2017 staat in het teken van het 100-jarige kiesrecht van Nederland. Er wordt teruggeblikt op wat een eeuw geleden tot stand kwam, gevolgen worden in kaart gebracht, samenhangen worden geschetst, beperkingen worden op een rij gezet, alternatieven worden gewikt, voor- en nadelen worden gewogen.

  Dat gebeurt door een keur aan wetenschappers, verbonden aan de Universiteit van Maastricht, de Radboud Universiteit, de Universiteit van Utrecht, de Rijksuniversiteit van Groningen en het Parlementair Documentatiecentrum. De eindredactie voerden Aalt Willem Heringa en Jan Schinkelshoek. Centraal staat de vraag die Cort van der Linden een eeuw geleden opwierp: Is de ‘gezonde ontwikkeling van het politieke leven’ ermee gediend?

  'Gezonde ontwikkeling'

  Woord vooraf

  Aalt Willem Heringa & Jan Schinkelshoek

  Een wapen in de strijd tegen de machten van het behoud

  Historische ontwikkeling van het kiesrecht in Nederland 1796-1917

  Alexander van Kessel & Jan Ramakers

  Elders

  Kiesrecht in de landen van de EU

  Koen Blankenstijn

  Beperkingen van kiesrecht

  Hansko Broeksteeg

  ‘De macht der partijbesturen en de onmacht van de kiezers’

  Over kiesstelsels en politieke partijen

  Gerrit Voerman

  Kiesrecht en fragmentatie

  Over kiesdrempels, bonussen, en afsplitsingen

  Aalt Willem Heringa

  Evenredige vertegenwoordiging en beproefde alternatieven

  Wytze van der Woude

  Het Duitse kiesstelsel – een alternatief voor Nederland?

  Voor en tegen van het ‘personalisierte Mehrheitswahlrecht’

  Sascha Hardt

  Problemen oplossen zonder nieuwe te maken?

  Slotbeschouwing

  Aalt Willem Heringa & Jan Schinkelshoek

  Heeft u belangstelling voor deze bundel? Download dan de digitale versie van De stembus

  Het Montesquieu Instituut publiceert met regelmaat bundels romdom een bepaald thema. Een overzicht van alle verschenen bundels is te vinden op de pagina Montesquieu Reeks