Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Homepage Montesquieu

Terugkijken - Debat: 'De toekomst van Europa: welke rol speelt het nationale parlement?'

Kijk het debat hier terug.

Bij de Conferentie over de Toekomst van Europa kunnen burgers uit alle lidstaten via debatten en een online platform meepraten over de toekomst van Europa. Zo ook over de Europese democratie. Welke bevoegdheden moet de Europese Unie bijvoorbeeld hebben?

 

Hofvijver november 2021: ’Ambtelijke dienst te politiek'

Het verbeteren van de bestuurscultuur vereist veranderingen in het ambtelijk apparaat, zo stelt Roel Bekker. Depolitiseren en het vermijden van een 'can-do' mentaliteit zijn enkele concrete voorstellen die voor verbetering kunnen zorgen.

 

Terugkijken - Actualiteiten­­debat: 'Anders kiezen: alternatieve kiesstelsels voor Nederland'

Het debat over de kloof tussen burger en politiek woedt volop in Nederland. In dit debat blijven kiessystemen echter onderbelicht, terwijl deze systemen invloed kunnen hebben op het concrete functioneren van het parlement. Kunnen aanpassingen aan verkiezingen deze kloof dichten?

Kijk het debat van 1 november nu terug.

 

'Vergezichten over vertegen­woordiging:' policy paper #11

Cultuur­verandering door aanpassing van de spelregels. Op 2 november publiceerden Simon Otjes en Kristof Calvo bij het Montesquieu Instituut hun policy paper over radicale maar haalbare vernieuwing van ons kiesstelsel.

 

De Conferentie over de Toekomst van Europa

Welke bevoegdheden moet de EU hebben? Wie neemt de besluiten in de Europese Unie? En waar liggen de grenzen van de Europese Unie? Deze vraagstukken staan centraal tijdens de Conferentie over de Toekomst van Europa.