Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Homepage Montesquieu

Online debat: Nederlandse diplomatie in de Europese coronacrisis

Tijdens de coronacrisis heeft Nederland zich in Europa hard opgesteld in debatten over economische steun. Was dit diplomatiek verstandig en wat is het gevolg hiervan, zowel in Europa als binnen Nederland? Op 1 juli waren deze vragen onderwerp van debat.

 

Een politieke Eerste Kamer?

Breaking News: de Eerste Kamer neemt een motie van afkeuring tegen een minister aan. Hoe bijzonder is dat? Een debat tussen prof. Bert van den Braak (PDC, Universiteit Maastricht) en de Senatoren Joris Backer (D66), Ruud Koole (PvdA) en Tiny Kox (SP).

 

De Hofvijver: politiek van Den Haag tot Brussel

‘We hebben een kleurloos parlement’. Dat stelt prof. dr. Bert van den Braak op basis van onderzoek van PDC naar diversiteit van representatie in onze Staten-Generaal. De juni-editie van de Hofvijver besteedt hier aandacht aan.

 

Karlsruhe & Luxemburg: clash tussen het Duitse en Europese Hof

Wie beslist over de bevoegdheden van de EU - de nationale lidstaten of de Europese instellingen? Het Europese Hof van Justitie gaat in tegen het Duitse Bundes­verfassungs­gericht. Lees hier een serie beschouwingen over deze opvallende uitspraak.

 

Bespiegelingen over Brexit

Het Verenigd Koninkrijk verliet op 31 januari definitief de EU. Onze vaste Brexit-analist Aalt Willem Heringa schreef periodiek over de gang van zaken in Londen en Brussel: een geschiedenis van de Brexit (2016-2019).

 

do 3 sep
Democratie in debat algemeen logo

Actualiteiten­debat in september 2020

In september 2020 vindt het volgende Actualiteiten­debat plaats. Wanneer meer bekend is over het thema en de sprekers, vindt u dat hier.