Adriaan Schout

Adriaan Schout is hoofd van het European Studies programma van Clingendael. Schout heeft een lange staat van dienst betreft het onderzoek naar het functioneren van het Europees bestuur. Belangrijke thema's in zijn werk zijn de verhouding tussen de verschillende bestuurslagen, het analyseren van de EU als netwerk, de rol van het voorzitterschap en de rol van Europese agentschappen.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 4 juli 2018.