Solke Munneke

foto Solke Munneke
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Solke Munneke

Solke Munneke is als fellow betrokken bij het Montesquieu Instituut. Zijn onderzoek draait om de thema’s: het recht van de decentrale overheden, het politieke staatsrecht (in het bijzonder: parlementaire controle) en wetgevingsvraagstukken.

Munneke is hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij geeft college in zowel de bacheloropleiding (inleiding staatsrecht, politiek en institutioneel staatsrecht) als de masteropleiding (recht decentrale overheden, politiek staatsrecht, wetgeving). Munneke is o.a. voorzitter van de Adviescommissie Gemeenterecht van de VNG, lid van de provinciale referendumcommissie Groningen, voorzitter van de redactie van de Gemeentestem en lid van de redactie van Regelmaat.