Symposium | Om de lokale democratie: presentatie bundel 20

Dit evenement werd georganiseerd in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

‘Het versplintert. Het lokaliseert. Het gaat moeizamer. Het wordt belangrijker. Het wordt drukker. En het gaat erom spannen.’ Vier jaar geleden, na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, maakte het Montesquieu Instituut de balans van de staat rond de lokale democratie op. Die analyse, samengevat in de bundel 'Een goede raad', had een meer dan bezorgde ondertoon.

Vier jaar later kan die conclusie letterlijk worden herhaald. Opnieuw is onder regie van het Montesquieu Instituut, na de raadsverkiezingen van maart dit jaar, de stand van zaken rond decentralisatie en lokale democratie in kaart gebracht. Opnieuw heeft een keur aan auteurs, stuk voor stuk scherpe waarnemers van het plaatselijk bestuur, de balans opgemaakt. En opnieuw valt de slotsom zorgwekkend uit: ‘Zwaar weer voor het lokaal bestuur.’

Op 9 december werd de twintigste bundel van het Montesquieu Instituut gepresenteerd in de aula van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten en overhandigd aan VNG-voorzitter Jan van Zanen. Daarna ging een panel van René van Zanten (voormalig hoofdredacteur verschillende lokale dagbladen), Hans Vollaard (universitair hoofddocent politicologie), Solke Munneke (hoogleraar staatsrecht en fellow bij het Montesquieu Instituut), Raymond Vlecken (burgemeester van Weert), Jesse de Jong (gemeenteraadslid Maassluis) en Ingeborg ter Laak (wethouder Zoetermeer) in gesprek onder leiding van moderator Jan Schinkelshoek.

Voor het afspelen van deze video is Flash nodig. Klik op deze link om de nieuwste versie te downloaden.
Op 9 december werd de twintigste bundel van het Montesquieu Instituut gepresenteerd in de aula van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten en overhandigd aan VNG-voorzitter Jan van Zanen.
Jan Schinkelshoek en Jan van Zanen
Het publiek
Het panel
Het panel
Het panel

Fotograaf: Henri Kaper

Bij gebruik van deze foto's graag de bron vermelden.

TitelOm de lokale democratie: presentatie bundel 20
Duur1 uur, 27 minuten, 25 seconden
DownloadMP3

"De landelijke politiek kan veel leren van lokale partijen"

"De landelijke politiek kan veel leren van lokale partijen", zo stelde burgemeester Jan van Zanen van Den Haag. Van Zanen deed deze uitspraak tijdens het symposium 'Om de lokale democratie' dat werd georganiseerd door het Montesquieu Instituut in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Aanleiding voor het symposium was de lancering van de nieuwste bundel van het Montesquieu Instituut met de gelijknamige titel. In deze bundel peilen verschillende wetenschappers de huidige staat van de lokale democratie in Nederland. De bundel kent een bezorgde ondertoon, de slotsom luidt dan ook: 'zwaar weer voor het lokaal bestuur.' De burgemeester van Den Haag was echter positief gestemd over de lokale democratie, die volgens hem vertrouwen geniet. Lokale partijen zijn divers, doen ertoe en zijn zo een voorbeeld voor de landelijke politiek, concludeerde hij.

Nadat eindredacteuren Jan Schinkelshoek en Aalt Willem Heringa de eerste bundel overhandigden aan burgemeester en VNG-voorzitter Van Zanen ging een panel van René van Zanten (voormalig hoofdredacteur verschillende lokale dagbladen), Hans Vollaard (universitair hoofddocent politicologie), Solke Munneke (hoogleraar staatsrecht en fellow bij het Montesquieu Instituut), Raymond Vlecken (burgemeester van Weert), Jesse de Jong (gemeenteraadslid Maassluis) en Ingeborg ter Laak (wethouder Zoetermeer) in gesprek onder leiding van moderator Schinkelshoek.

Het panel was eensgezind over de problemen die de gemeentepolitiek teisteren. Zo krijgen burgemeesters, wethouders en raadsleden steeds meer taken en dossiers op hun bureau, terwijl de financiële mogelijkheden voor het lokale bestuur beperkt zijn. "We moeten ophouden met alles decentraliseren", opperde Munneke. Maar volgens hem moeten gemeenten zelf ook leren om nee te zeggen. Burgemeester Vlecken constateerde dat raadsleden het werk niet meer aan kunnen en wethouder Ter Laak noemde de bundel "een feest van herkenning". Raadslid De Jong vatte het treffend samen: "de lokale democratie werkt, maar de politiek werkt minder goed".

Logo

Dit evenement is onderdeel van SPREEEK, een samenwerkingsverband van Haagse instellingen. Samen organiseren we debatten en dialogen over maatschappelijk actuele thema’s. Kijk op SPREEEK.nl voor al het moois wat Den Haag op debat- en dialoogvlak te bieden heeft.