Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Dr. S.P. (Simon) Otjes

foto Dr. S.P. (Simon) Otjes
vergrootglas

Simon Otjes (1984) is sinds 2012 verbonden aan het DNPP als wetenschappelijk medewerker. Hij studeerde politieke wetenschap en filosofie van de sociale wetenschap aan de Universiteit Leiden en promoveerde in 2012 aan diezelfde universiteit op een proefschrift over nieuwe politieke partijen. Hij richt zijn onderzoek nu op Europese partijvorming. Simon Otjes werkte verder bij Bureau 'De Helling', het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. Sinds 2021 is hij fellow bij het Montesquieu Instituut.

in de periode 2012-heden: fellow Montesquieu Instituut, wetenschapper Montesquieu Instituut, spreker MI-activiteit

1.

Voornaam (roepnaam)

(Simon)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
1984

3.

Hoofdfuncties/beroepen

hoofdfuncties/beroepen
 • student-assistent Instituut Politieke Wetenschap, Universiteit Leiden, van 2005 tot 2008
 • onderwijs-assistent en junior docent, Universiteit Leiden, van 2007 tot 2010
 • promovendus Universiteit Leiden, van 2008 tot 2012
 • onderzoeker Bureau 'De Helling', wetenschappelijk bureau van GroenLinks, tot 2012
 • wetenschappelijk medewerker DNPP (Documentatie Centrum Nederlandse Politieke Partijen), Rijksuniversiteit Groningen, vanaf 2012
 • universitair docent Nederlandse politiek, Universiteit Leiden, vanaf 2019

4.

Nevenfuncties

huidige
 • redactielid De Helling, vanaf 2019

vorige
 • lid opleidingscommissie faculteit wijsbegeerte, Universiteit Leiden, van 2006 tot 2008
 • lid partijraad GroenLinks, van 2009 tot 2010
 • redactielid GroenLinks Magazine, van 2009 tot 2012
 • lid bestuur GroenLinks afdeling Leiden, van 2009 tot 2012

5.

Opleiding

academische studie
 • master philosophy in political science: institutional analysis, Universiteit Leiden, tot 2008
 • master wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied, Universiteit Leiden, tot 2008

promotie
 • politieke en sociale wetenschappen, Universiteit Leiden, 31 oktober 2012

cursussen
 • werkgroep onderwijs, ICLON (Universiteit Leiden), tot 2006
 • analysis of textual data, Essex Summer School (Verenigd Koninkrijk), tot 2007
 • quantitative text analysis, ECPR Summer School (Verenigd Koninkrijk), tot 2009
 • ECPR standing group summer school on political parties (Verenigd Koninkrijk), tot 2009

6.

Publicaties van/over

lijst van publicaties
 • "Unpacking LogM: Towards a More General Theory of Party System Density" (co-auteur artikel, 2010)
 • "Anticipatie en Reactie. Hoe en wanneer bestaande partijen reageren op nieuwe partijen" (artikel, 2010)
 • "Policy Agendas and Births and Deaths of Political Parties: the Dutch Model" (co-auteur, 2011)
 • "Imitating the newcomer. How, when and why established political parties imitate the policy positions and issue attention of new political parties in the electoral and parliamentary arena: the case of the Netherlands" (disseratie, 2012)
 • en andere publicaties (zie: http://simonotjes.nl/index.php/nl/publicaties.html)

7.

Familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

8.

Hofvijver bijdragen

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 5 juni 2019.