Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Real Time Research

Logo PDC

In het biografisch archief van PDC zijn uitgebreide gegevens opgenomen over de parlementaire activiteiten van Kamerleden en Europarlementariërs. Deze gegevens zijn onder voorwaarden beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties.

Ook zijn de Parlementaire en Europese Monitor van PDC/ANP zeer geschikt voor onderzoekers om te raadplegen voor onderzoek naar parlementaire activiteiten. Dit instrumentarium biedt een eenvoudig overzicht van verschillende data en maakt verbanden op een aantrekkelijke manier inzichtelijk.

1.

Biografisch archief

In het biografisch archief van PDC zijn uitgebreide gegevens opgenomen van Kamerleden en bewindslieden. Het gaat daarbij zowel om persoonsgegevens als gegevens over (persoonlijke) parlementaire activiteiten. Dit digitale archief beslaat inmiddels alle personen die sinds 1796 een rol hebben gespeeld in het landelijk bestuur, zoals Kamerleden, bewindslieden, leden van het Europees Parlement, staatsraden, leden van de Rekenkamer, etc. De omvang, volledigheid, kwaliteit, onafhankelijke samenstelling en actualiteit maken dit archief tot een nationaal en internationaal gezien uniek bestand.

De biografische gegevens worden in digitale vorm opgeslagen. Daardoor is het mogelijk om op eenvoudige en overzichtelijke wijze onderzoek te doen naar de achtergronden van politici. Ook kan met behulp van deze gegevens in beeld worden gebracht hoe een Kamerlid gebruik maakt van parlementaire instrumenten en op die manier zijn of haar politieke invloed uitoefent. Zo kan worden onderzocht hoe effectief Kamerleden zijn, welke fracties samenwerken en wat de stemverhoudingen zijn op bepaalde terreinen.

2.

Real Time Research

Om goed in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen is het van belang om snel over de relevante gegevens te kunnen beschikken en deze vervolgens op een overzichtelijke manier te kunnen analyseren. PDC is, onder de vlag van het Montesquieu Instituut, de ontwikkeling van een instrument gestart waarmee onderzoekers snel en eenvoudig verbanden kunnen analyseren. Afhankelijk van de dataset kan dit instrument, de aandacht-analysetool genaamd, op verschillende manieren worden gebruikt voor onderzoek.

Het Montesquieu Instituut is een voorstander van transparant onderzoek en dit is dan ook een belangrijk component van de aandacht-analysetool. Het instrument maakt inzichtelijk hoe onderzoeken zijn opgebouwd en van welke gegevens gebruik zijn gemaakt. Andere onderzoekers kunnen zo voortbouwen op bestaande onderzoeken, of bepaalde gegevens aanpassen zonder het hele onderzoek te herhalen.

De aandacht-analysetool is interactief, wat de onderzoekers de mogelijkheid biedt om te ‘spelen’ met de onderzoeksgegevens, bijvoorbeeld door te kijken wat de invloed is op het onderzoek wanneer één variabele wordt veranderd. Daarnaast versterken de databestanden en onderzoeken met elkaar de omvang van de data en de mogelijkheden om snel, relatief eenvoudig een analyse op te stellen.

Onder de vlag van PDC/Montesquieu Instituut zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd.

3.

Analyse moties

In politiek Den Haag heeft de PVV sinds de beruchte 'Minder, minder' uitspraak over Marokkanen alle krediet verspeeld. Dit blijkt uit een onderzoek van NRC naar de door PVV-kamerleden ingediende moties in de Tweede Kamer in de periode 2013-2015. Voor dit onderzoek heeft PDC gegevens verzameld over moties van politieke partijen.

4.

Media-analyse 'schaliegas'

Masterstudent Jasper Verstraten (Universiteit Leiden) heeft dankzij de Parlementaire Monitor in korte tijd een uitgebreide media-analyse uitgevoerd voor zijn masterscriptie. In zijn onderzoek naar hoe belangengroepen in het nieuws komen heeft hij onderzocht welke lobbystrategieën belangengroepen in de discussie rond schaliegas (milieudefensie en bierbrouwers) gebruiken en hoe zij in het nieuws zijn gekomen.

5.

Carrousel commissiezetels in het Europees Parlement

Arco Timmermans, onderzoeksdirecteur van het Montesquieu Instituut

Het Europees Parlement is verdeeld in verschillende commissies. Deze commissies bereiden de vergaderingen van het Europees parlement voor en drukken inhoudelijk een grote stempel op Europese wetgeving. In welke EP-commissies zitten Nederlandse Europarlementariërs? Zijn er verschillen tussen de commissies te zien? En hebben Nederlandse Europarlementariërs een voorkeur voor bepaalde beleidsterreinen, bijvoorbeeld voor juridische of economische commissies?

Hoogleraar Public Affairs en fellow van het Montesquieu Instituut Arco Timmermans heeft onderzoek gedaan naar de commissiecarrousel van Nederlandse Europarlementariërs. Welke commissiekeuzes zien we vanuit Nederland en hoe verhoudt dit zich tot de commissieprioriteiten van andere lidstaten?

6.

De Europese Verkiezingsweegschaal

Wim Voermans

Hoe belangrijk is het Europees Parlement? Volgens de opkomstcijfers niet zo belangrijk. Als je kijkt naar de bevoegdheden van het parlement, wel heel belangrijk. De Leidse Faculteit Rechtsgeleerdheid en PDC/Montesquieu Instituut voegen hier een nieuwe dimensie aan toe: hoe belangrijk vinden nationale politieke partijen het Europees Parlement? Investeren zij in in het parlement en sturen zij er hun zwaargewichten naar toe? Of laten zij de politieke zwaargewichten liever thuis? En zijn er verschillen aan te wijzen hoe daarover in de verschillende lidstaten wordt gedacht? Onder leiding van prof.dr. W.J.M. Voermans en mr.dr. J. Uzman wordt gewerkt aan een Europese verkiezingsweegschaal.

7.

Geloofwaardig politiek leiderschap

Hoe treden politici op in de media en hoe wordt hier vervolgens in de dagbladen over geschreven? Onderzoeker Sabine van Zuydam, verbonden aan de Universiteit Tilburg, doet onderzoek naar de geloofwaardigheid van politici. Met behulp van de Parlementaire Monitor heeft ze data voor haar promotieonderzoek verzameld. Naast het raadplegen van de uitgebreide biografieën van politici heeft ze artikelen verzameld waarin het optreden van politieke leiders in de media werd besproken. Dankzij de Parlementaire Monitor kon Van Zuydam op een systematische en snelle manier de benodigde data voor haar proefschrift verzamelen.

8.

Parlementaire commissies

Marc van der Wardt en Daphne van der Pas, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, doen onderzoek naar de sociale en politieke achtergrond van parlementariërs. Dit onderzoek in Nederland maakt deel uit van een internationaal onderzoek . De onderzoekers stellen een dataset samen waarin een politiek en sociaal profiel van parlementariërs uit verschillende EU-lidstaten is opgenomen. Een van de indicatoren waar de onderzoekers naar kijken is het lidmaatschap van parlementaire commissies in de Tweede Kamer. Deze data is geleverd door PDC. Daarnaast heeft PDC gegevens geleverd over religie en achtergrond van ouders van Tweede Kamerleden.

9.

Verloop Tweede Kamer

Athanassious Gouglas, visiting fellow van de universiteit Leiden en verbonden aan de KU Leuven, doet onderzoek naar het verloop van parlementariërs in het nationale parlement. Voor zijn onderzoek heeft hij zijn onderzoeksgegevens vergeleken en aangevuld met de gegevens uit het biografisch van archief van PDC.

10.

De Parlementaire Staat van...

Hoe effectief zijn Nederlandse parlementariërs? Met behulp van de Parlementaire Monitor wordt gekeken naar het aantal woordvoerderschappen, Kamervragen, amendementen en moties van Kamerleden. Hoe effectief zijn zij geweest in vergelijking met hun partijgenoten in dezelfde periode?

11.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek a.h.v. gegevens van PDC? Neem dan contact op met PDC via 170@pdc.nl