Real Time Research

Logo PDC

In het biografisch archief van PDC zijn uitgebreide gegevens opgenomen over de parlementaire activiteiten van Kamerleden en Europarlementariërs. Deze gegevens zijn onder voorwaarden beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties.

Ook zijn de Parlementaire en Europese Monitor van PDC zeer geschikt voor onderzoekers om te raadplegen voor onderzoek naar parlementaire activiteiten. Dit instrumentarium biedt een eenvoudig overzicht van verschillende data en maakt verbanden op een aantrekkelijke manier inzichtelijk.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Biografisch archief

In het biografisch archief van PDC zijn uitgebreide gegevens opgenomen van Kamerleden en bewindslieden. Het gaat daarbij zowel om persoonsgegevens als gegevens over (persoonlijke) parlementaire activiteiten. Dit digitale archief beslaat inmiddels alle personen die sinds 1796 een rol hebben gespeeld in het landelijk bestuur, zoals Kamerleden, bewindslieden, leden van het Europees Parlement, staatsraden, leden van de Rekenkamer, etc. De omvang, volledigheid, kwaliteit, onafhankelijke samenstelling en actualiteit maken dit archief tot een nationaal en internationaal gezien uniek bestand.

De biografische gegevens worden in digitale vorm opgeslagen. Daardoor is het mogelijk om op eenvoudige en overzichtelijke wijze onderzoek te doen naar de achtergronden van politici. Ook kan met behulp van deze gegevens in beeld worden gebracht hoe een Kamerlid gebruik maakt van parlementaire instrumenten en op die manier zijn of haar politieke invloed uitoefent. Zo kan worden onderzocht hoe effectief Kamerleden zijn, welke fracties samenwerken en wat de stemverhoudingen zijn op bepaalde terreinen.

2.

Real Time Research (RTR)

Om goed in te spelen op actuele ontwikkelingen is het van belang om snel over relevante gegevens te beschikken en deze vervolgens op een overzichtelijke manier te analyseren. PDC heeft, onder de vlag van het Montesquieu Instituut, een analysetool ontwikkeld die het mogelijk maakt snel en eenvoudig politieke gegevens te analyseren. Afhankelijk van de dataset kan dit instrument op verschillende manieren ingezet worden voor onderzoek.

Met de RTR-analysetool kunnen op grote schaal gegevens over Kamerleden en bewindslieden geanalyseerd worden en in historisch perspectief geplaatst worden. Zo kunnen gegevens over de achtergrondkenmerken van personen, zoals de man/vrouw-verhouding in de Eerste en Tweede Kamer en de leeftijd of studierichting van Kamerleden, in kaart gebracht worden. Daarnaast is het mogelijk om de parlementaire instrumenten, zoals moties, amendementen, novelles en wetsvoorstellen, die Kamerleden gebruiken, te analyseren en doorheen de tijd te vergelijken.

De analysetool is interactief, waardoor data-analyses eenvoudig aangepast kunnen worden door bepaalde variabelen toe te voegen of weg te laten.

PDC/Montesquieu Instituut leverde met deze tool data en analyses aan ten behoeve van verschillende onderzoeken:

 • Analyse NRC naar PVV-moties

  DEN HAAG (PDC) - In politiek Den Haag heeft de PVV sinds de beruchte 'Minder, minder' uitspraak over Marokkanen alle krediet verspeeld. Dit blijkt uit een onderzoek van NRC naar de door PVV-kamerleden ingediende moties in de Tweede Kamer in de periode 2013-2015. Voor dit onderzoek heeft PDC gegevens verzameld over moties van politieke partijen.

 • Media-analyse schaliegas

  In Nederland is er discussie over het opwekken van schaliegas. Verschillende belangengroepen hebben zich in de discussie gemengd en van zich laten horen.

 • De Europese verkiezingsweegschaal

  Hoe belangrijk is het Europees Parlement? Volgens de opkomstcijfers niet zo belangrijk. Als je kijkt naar de bevoegdheden van het parlement, wel heel belangrijk.

 • De parlementaire staat van...

  Hoe effectief zijn Nederlandse parlementariërs? Het Montesquieu Instituut zet de activiteiten op een rij. Met behulp van de Parlementaire Monitor wordt gekeken naar het aantal woordvoerderschappen, Kamervragen, amendementen en moties van Kamerleden.

3.

Sociale Zekerheidsstelsel

Het onderzoeksplatform www.socialezekerheidsstelsel.nl is onderdeel van het onderzoeksprogramma 'Op zoek naar nieuw evenwicht. Een parlementaire geschiedenis van het socialezekerheidsstelsel, 1980-2014'. Dit programma is een project van het CPG in Nijmegen, een van de partners in het Montesquieu-instituut (K) . PDC is verantwoordelijk voor de bouw van het online platform, vooral bedoeld ter ondersteuning van de onderzoekers en voor valorisatie van het project.

4.

De Nederlandse Grondwet

Op de vernieuwde website van de Nederlandse Grondwet worden de voorstellen die in behandeling zijn bij de Tweede en Eerste Kamer gevolgd met links naar de parlementaire dossiers. Voor de onderhanden zijnde dossiers wordt tevens achtergrondinformatie geboden. Tenslotte zijn nieuwe ontwikkelingen per artikel of thema te volgen en worden er analyses en columns aangeboden.

5.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek a.h.v. gegevens van PDC? Neem dan contact op met PDC via 170@pdc.nl