Bijeenkomst in Leiden over 'De werkzaamheden en denkbeelden van ‘Europese’ ambtenaren in Nederland' op maandag 6 juni

woensdag 25 mei 2016, 11:38
gewijzigd

DEN HAAG (PDC) -

Vereniging voor Bestuurskunde organiseert bijeenkomst Europese sterren? De werkzaamheden en denkbeelden van ‘Europese’ ambtenaren in Nederland

Tijdens deze bijeenkomst presenteren Ellen Mastenbroek (Radboud Universiteit), Sebastiaan Princen (Universiteit Utrecht) en Caspar van den Berg (Universiteit Leiden) de eerste resultaten van een grote survey over de werkzaamheden en denkbeelden van ‘Europese’ ambtenaren in Nederland.

Hierbij komen de volgende vragen aan bod:

  • In welke mate is het Nederlandse openbaar bestuur ge-europeaniseerd? Bestaan er verschillen in de mate van Europeanisering tussen de verschillende overheidslagen en beleidsterreinen? 
  • Welke werkzaamheden voeren Nederlandse ambtenaren uit? Kunnen wij verschillende typen ‘Europese’ ambtenaren onderscheiden? 
  • Door welke loyaliteiten laten ambtenaren zich leiden tijdens hun Europese werkzaamheden? En welke toekomst voor de EU hebben zij voor ogen?
  • Hoe oordelen Nederlandse ambtenaren over Europese integratie en Europese besluitvorming? Door welke rolopvattingen laten zij zich leiden en hoe gaan zij om met politieke signalen tijdens processen van naleving?
  • Hoe oordelen ambtenaren over de organisatorische ondersteuning van hun Europese werk?

Na een presentatie van de resultaten van de survey zal er ruimte zijn voor reflectie en debat- in te leiden door Mariette Baptist-Fruin (PBLQ) en Adriaan Schout (Clingendael).

De bijeenkomst zal plaatsvinden op 6 juni, 19.00-21.00 in het auditorium van de Campus Den Haag, Schouwburgstraat 2, Zaal A0.06.