Bundel 08: De stembus

Een stembus waar stembiljetten uitvallen

Honderd jaar na het invoeren van het algemeen kiesrecht in Nederland blikt de achtste bundel van het Montesquieu Instiuut terug op deze periode. Er wordt teruggeblikt op wat een eeuw geleden tot stand kwam. De gevolgen worden in kaart gebracht, samenhangen worden geschetst, beperkingen worden op een rij gezet, alternatieven worden gewikt, voor- en nadelen worden gewogen.

De auteurs van de bundel blikken terug op een periode vol veranderingen van het nieuwe kiesstelsel op basis van het algemeen kiesrecht. Een eeuw later is die evenredige vertegenwoordiging nog steeds het uitgangspunt van Kamerverkiezingen. Maar ook zijn de nadelen ervan steeds zichtbaarder geworden. Werkt het stelsel politieke versnippering niet te veel in de hand? Is het parlement wel werkbaar met zo vele partijen en partijtjes? Gaat het niet koste van de regeerbaarheid?

Dat gebeurt door een keur aan wetenschappers, verbonden aan de Universiteit van Maastricht, de Radboud Universiteit, de Universiteit van Utrecht, de Rijksuniversiteit van Groningen en het Parlementair Documentatiecentrum. De eindredactie voerden Aalt Willem Heringa en Jan Schinkelshoek. Centraal staat de vraag die Cort van der Linden een eeuw geleden opwierp: Is de ‘gezonde ontwikkeling van het politieke leven’ ermee gediend?

 

Titel

Bundel 8: De stembus, Honderd jaar algemeen kiesrecht en evenredige vertegenwoordiging 1917-2017

Redactie

Aalt Willem Heringa en Jan Schinkelshoek

Auteurs

Koen Blankenstijn, Hansko Broeksteeg, Sascha Hardt, Aalt Willem Heringa, Alexander van Kessel, Jan Ramakers, Jan Schinkelshoek, Gerrit Voerman

en Wytze van der Woude

Datum

Maart 2017

 
Download PDF

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Inhoudsopgave

'Gezonde ontwikkeling'

Woord vooraf

Aalt Willem Heringa en Jan Schinkelshoek

Een wapen in de strijd tegen de machten van het behoud

Historische ontwikkeling van het kiesrecht in Nederland 1796-1917

Alexander van Kessel en Jan Ramakers

Elders

Kiesrecht in de landen van de EU

Koen Blankenstijn

Beperkingen van kiesrecht

Hansko Broeksteeg

‘De macht der partijbesturen en de onmacht van de kiezers’

Over kiesstelsels en politieke partijen

Gerrit Voerman

Kiesrecht en fragmentatie

Over kiesdrempels, bonussen, en afsplitsingen

Aalt Willem Heringa

Evenredige vertegenwoordiging en beproefde alternatieven

Wytze van der Woude

Het Duitse kiesstelsel – een alternatief voor Nederland?

Voor en tegen van het ‘personalisierte Mehrheitswahlrecht’

Sascha Hardt

Problemen oplossen zonder nieuwe te maken?

Slotbeschouwing

Aalt Willem Heringa en Jan Schinkelshoek

2.

Digitale versie

Download PDF

3.

Meer informatie

Het Montesquieu Instituut publiceert met regelmaat bundels romdom een bepaald thema. Een overzicht van alle verschenen bundels is te vinden op de pagina Montesquieu Reeks