Model European Parliament 2017: Resoluut aan de slag!

maandag 30 oktober 2017.
Auteur: mw drs. Marijke Farahani-Schoonenboom

Jaarlijks buigen zo'n 160 jonge 'Europarlementariërs' zich gedurende een week over actuele Europese vraagstukken tijdens de nationale conferentie van het Model European Parliament (MEP). Het MEP is een simulatiezitting van het Europees Parlement voor scholieren uit de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs. De organisatie van MEP Nederland is in handen van het Montesquieu Instituut.

 
groepsfoto MEP 2017

De nationale MEP-conferentie 2017 vond voor het 29ste jaar plaats, en wel 24 tot 29 september. Het eerste deel van de week vergaderden de commissies in vijf grote steden verspreid over het land: Zwolle, Arnhem, Den Haag, Rotterdam en 's-Hertogenbosch. Voor de Algemene Vergadering kwamen alle deelnemers naar Den Haag. De Eerste Kamer der Staten-Generaal ontving het MEP voor de officiële opening; de daaropvolgende dagen werden in de Hoge Raad der Nederlanden en in de Tweede Kamer tijdens de Algemene Vergadering de resoluties behandeld en in stemming gebracht.

Vraagstukken

Net als in voorgaande jaren bogen de jonge 'Europarlementariërs' zich ook dit jaar over uiteenlopende, relevante en actuele Europese vraagstukken. Zo zochten ze oplossingen voor de sterk bedreigde arbeidsmarktpositie van bepaalde bevolkingsgroepen, probeerden zij een lange termijnplan te formuleren waarmee de EU moet uitgroeien tot een stabiele economische en monetaire Unie en trachtten zij de balans te vinden tussen Europese integratie enerzijds en het behoud van diversiteit anderzijds. Maar ook specifiekere zaken, zoals de toegankelijkheid van (innovatieve) geneesmiddelen kwamen aan bod.

Programma

De nationale MEP-conferentie is een deel van de piramide, die haar basis vindt op ruim 135 scholen gespreid over heel Nederland. Hier wordt het concept van een simulatiezitting van het Europees Parlement gebruikt om de (veelal VWO-)leerlingen bekend te maken met het reilen en zeilen van de Europese Unie en meer in het algemeen met democratische processen. Hierdoor zijn jaarlijks over heel Nederland zo’n 2500 leerlingen betrokken bij het MEP. Daarnaast is er met de vele docenten, familie en vrienden die ook worden bereikt, een groot multiplier effect.

Piramide

Die leerlingen die enthousiast zijn en zich onderscheiden, kunnen zich kwalificeren voor de provinciale MEP-conferentie, die per provincie en in de regio’s Amsterdam en Rotterdam, worden georganiseerd. Ook aan deze conferenties verlenen overheden zoals provincies en gemeenten graag hun medewerking. Tijdens de provinciale / regionale conferenties worden uiteindelijk de delegaties voor de nationale MEP-conferentie geselecteerd.

Om ook ruim aandacht te geven aan de diversiteit binnen de EU, vertegenwoordigt iedere delegatie een Europese lidstaat. Anders dan in het EP waar in partijverband wordt gewerkt, houdt iedere delegatie bij de behandeling van de vraagstukken dus vooral rekening met het regeringsstandpunt van de betreffende lidstaat. Dit maakt dat de jonge ‘Europarlementariërs’ zich bewust worden van de Europese diversiteit, maar ook van de eenheid in diversiteit, omdat er altijd naar compromissen wordt gezocht.

De top van de piramide is de Europese MEP-conferentie, waarbij delegaties uit alle EU-lidstaten en kandidaat-lidstaten tweemaal per jaar in telkens een andere Europese (hoofd)stad bij elkaar komen. Sinds kort zijn er daarnaast ook nog interregionale MEP-conferenties, waarbij Nederland de leiding heeft over West-Europa.

In Nederland is een groeiende groep MEP-alumni die zich inzet voor het in stand houden en uitbreiden van provinciale en nationale MEP-activiteiten. Daarmee heeft Nederland een voorbeeldfunctie voor de MEP-organisaties in andere EU-lidstaten. Het Montesquieu Instituut stimuleert en coördineert deze ontwikkelingen, als spil van een groeiend en bloeiend Model European Parliament Nederland.

Meer informatie over MEP Nederland

Deze bijdrage stond in