‘Het volk spreekt’. Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2017

maandag 30 oktober 2017, Dr. Anne Bos
jaarboek cpg

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat het algemeen kiesrecht in Nederland werd ingevoerd. Burgers kregen een stem, maar voelden zich van meet af aan niet altijd gehoord. Het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2017 dat op 21 november zal verschijnen heeft daarom als thema ‘het volk spreekt’.

Het jaarboek staat in het teken van de vraag hoe ‘het volk’ in het verleden heeft geprobeerd bij de politiek in beeld te komen. Welke vormen van contact waren er tussen burgers en parlement? Tot welke wisselwerking leidde dat tussen burgers en parlement? In het inleidende artikel gaat de historicus Mart Rutjes in op de vraag welke voorstellingen er in de politiek bestonden van ‘het volk’. Wie hoorden daar wel en wie juist niet bij? Welke ontwikkelingen maakte het begrip door?

Andere bijdragen in het jaarboek gaan over petities, ordeverstoringen en massademonstraties. Ook het Oekraïnereferendum en de duiding van populisme komen aan bod. In een interview spreekt Eerste Kamerlid Hans Engels (D66) onder andere over representatie en de wenselijkheid van referenda. Zoals altijd bevat het jaarboek herinneringen aan onlangs overleden (oud-)politici, recensies en een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in het parlementaire jaar 2016-2017.

Bij wijze van voorproefje kunt u de bijdrage van Mart Rutjes lezen.

 

Op dinsdag 21 november 2017 zal het Jaarboek Parlementaire geschiedenis 2017 worden gepresenteerd in de Tweede Kamer. Meer informatie.

Deze bijdrage stond in