Bundel 11: Een goede raad

Bundel 11 Een goede raad

Het versplintert. Het lokaliseert. Het gaat moeizamer. Het wordt belangrijker. Het wordt drukker. En het gaat er om spannen. Afgaande op commentaren, analyses en andere beschouwingen voor, tijdens en na de gemeenteraadsverkiezingen, belooft de periode 2018-2022 voor de gemeenten een wel heel bijzondere te worden.

Hoe staat de lokale democratie er voor na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018? En wat valt er te verwachten in de periode daarna? Deze vragen staan centraal in de elfde bundel uit de Montesquieu Reeks genaamd 'Een goede raad: stand van de lokale democratie na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018'.

Verschillende wetenschappers en andere deskundigen leveren een bijdrage aan deze bundel. In alle bijdragen is het accent komen liggen op de democratische inbedding, de rol van de gemeenteraden en de legitimiteit van het lokale bestuur. Daar zitten kennelijk de risico’s, knelpunten, oplossingsrichtingen en uitdagingen voor de gemeenten.

 

Titel

Bundel 11: 'Een goede raad'

Redactie

Jan Schinkelshoek en Aalt Willem Heringa

Auteurs

Marcel Boogers, Hansko Broeksteeg, Tom de Bruijn, Job Cohen, Hans Engels, Manon Fokke, Svenne Groeneweg, Yasmine Hassan, Aalt Willem Heringa, Simon Otjes, Jan Schinkelshoek, Liesbeth Spies, Gerrit Voerman en Joost Westerweel.

Datum

Oktober 2018

 
Download PDF

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Inhoudsopgave

Gemeenten: minder, maar zwaarder

Voorwoord

Aalt Willem Heringa & Jan Schinkelshoek

Duurt het nog lang?

Een eerste verkenning van de verklaring van de duur van lokale formaties in 2018

Simon Otjes

Terugkeer van de lokale partij

Verkenning op een nauwelijks ontgonnen terrein

Gerrit Voerman en Simon Otjes

Volwaardige gemeenten of veredelde rijkskantoren?

Kansen en bedreigingen voor de zelfstandigheid van gemeenten

Hans Engels

Burgerparticipatie op gemeentelijk niveau

Overzicht van recente ontwikkelingen

Joost Westerweel en Job Cohen

Intergemeentelijke samenwerking?

Risico’s, democratisch deficit, voordelen, onontkoombaarheid

Marcel Boogers

‘In beginsel van onderop’

Lokale democratie en gemeentelijke herindeling

Hansko Broeksteeg

Uitdaging: Omgevingswet

Oplossingsrichtingen & valkuilen voor gemeenten

Manon Fokke

‘Meer dan pragmatische oplossingen’

Ervaringen van een wethouder

Interview met Tom de Bruijn, opgetekend door Svenne Groeneweg

‘Je moet een mensenmens zijn’

Ervaringen van een burgemeester

Interview met Liesbeth Spies, opgetekend door Yasmine Hassan

Zorg om de lokale democratie

Epiloog

Aalt Willem Heringa & Jan Schinkelshoek

2.

Digitale versie

Download PDF

3.

Meer informatie

Het Montesquieu Instituut publiceert met regelmaat bundels romdom een bepaald thema. Een overzicht van alle verschenen bundels is te vinden op de pagina Montesquieu Reeks