Kennis en Europa: Verkiezingsdebat 2019

 • KennisEUwit

  Drie panels gingen op 16 mei in debat over de arbeidsmarkt, het onderwijs en het klimaat. Marleen de Rooy (NOS) en Pieter Duisenberg (VSNU) modereerden de avond. Het debat terugkijken op video of beluisteren via de podcast? Een nieuwsbericht, foto's, video's en meer zijn nu beschikbaar! #kennisEU

 • KennisEU

  Wetenschappelijke kennis houdt zich niet aan landsgrenzen. Europese politieke besluiten hebben grote invloed op de wereld van onderzoek en onderwijs. Genoeg aanleiding voor een verkiezingsdebat, georganiseerd door de TU Delft, het Montesquieu Instituut en de Vereniging van Universiteiten (VSNU). #kennisEU

  Op donderdag 16 mei 2019 vond het debat 'Kennis en Europa: Verkiezingsdebat 2019' plaats. Onder leiding van twee moderatoren werd over drie thema's gedebatteerd:

  • 1. 
   Arbeidsmarkt en Robotisering (inleiding door Frank Baaijens - TU/e)
  • 2. 
   Universiteit en Studentenmobiliteit (inleiding door Tim van der Hagen - TU Delft)
  • 3. 
   Klimaat en Innovatie (inleiding door Louise Fresco - WUR)

  Na de wetenschappelijke inleiding reflecteerden Kamerleden en (kandidaat-)Europarlementariërs hierop en gingen zij in debat. Na elke debatronde was er gelegenheid voor het publiek om een vraag te stellen aan het desbetreffende panel.

  • 1. 
   Arbeidsmarkt en Robotisering
  • Frank Baaijens (TU/e)
  • Anil Kumar (ChristenUnie kandidaat-Europarlementariër)
  • Jimmy Bastings (CDA kandidaat-Europarlementariër)
  • 2. 
   Universiteit en Studentenmobiliteit
  • Tim van der Hagen (TU Delft)
  • Samira Rafaela (D66 kandidaat-Europarlementariër) - verhinderd en vervangen door Paul van Meenen (D66 Tweede Kamerlid - woordvoerder Onderwijs en Wetenschap)
  • Martin Bosma (PVV Tweede Kamerlid - woordvoerder Cultuur en Media)
  • 3. 
   Klimaat en Innovatie
  • Louise Fresco (Wageningen University)
  • Bas Eickhout (GroenLinks Europarlementariër)
  • Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD Tweede Kamerlid - woordvoerder Klimaat en Energie) - verhinderd

  Politiek verslaggever voor de NOS, Marleen de Rooy, en de voorzitter van de VSNU, Pieter Duisenberg, modereerden de avond.

  Voor het afspelen van deze video is Flash nodig. Klik op deze link om de nieuwste versie te downloaden.

  Ook is er door de VSNU een aftermovie geproduceerd.

  Klik hier om naar het overzicht van alle foto's te gaan.

   

  Fotograaf: Kevin Bergenhenegouwen en Lynette Martina / PDC

  Bij gebruik van deze foto's graag de bron vermelden.

  TitelKennis en Europa: Verkiezingsdebat 2019
  Spreker(s)Frank Baaijens, Anil Kumar, Jimmy Bastings, Tim van der Hagen, Martin Bosma, Paul van Meenen, Louise Fresco, Bas Eickhout, Pieter Duisenberg (debatleider) en Marleen de Rooy (debatleider)
  Duur1 uur, 47 minuten, 2 seconden
  DownloadMP3

  Download hier de powerpointpresentatie van het debat.

  (U heeft geen powerpoint nodig om het bestand te kunnen bekijken)

  Thema 1: Arbeidsmarkt en Robotisering

  Robotica en Kunstmatige Intelligentie zullen een grote impact gaan hebben op de samenleving, op de arbeidsmarkt en op de manier waarop wij leven. Een groot deel van de huidige banen loopt het risico geautomatiseerd te worden. Veel bedrijfstakken worden op hun kop gezet door nieuwe slimme technologie, van vervoer tot kredietverstrekking en ook het onderwijs. Tegelijk biedt deze nieuwe technologie ook kansen voor nieuwe toepassingen, nieuwe werkgelegenheid en nieuwe oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

  De ontwikkeling van technologie zet de komende tien jaar flink door. Banen zullen ontstaan op plekken en in vormen die wij nu nog niet kunnen voorspellen. Hoe kunnen we technologie zo ontwikkelen én gebruiken in de maatschappij dat ze niet mensen vervangt en aan de kant zet, maar onze maatschappij helpt en nieuwe perspectieven biedt? Waar is de robot niet onze vervanger, maar ons ten dienste? Hoe kunnen we samen met onze Europese buren de toekomst van de arbeidsmarkt vormgeven en de waarde van robots en kunstmatige intelligentie het beste benutten?

  Thema 2: Universiteit en Studentenmobiliteit

  Een toenemend aantal buitenlandse studenten komt tegenwoordig voor de studie naar Nederland, van zowel binnen de EU als van daarbuiten. In 2018 telden Nederlandse universiteiten 55.969 ingeschreven internationale studenten. Deze groep is de afgelopen jaren flink gegroeid. Ook Nederlandse studenten trekken er vaker op uit. In lijn met politieke ambities stimuleert het Nederlandse hoger onderwijs deze internationalisering, net als de Europese Unie (Erasmus+ programma). International classrooms bieden Nederlandse studenten een breder perspectief, creëren wederzijds begrip en dragen bij aan de kwaliteit van het onderwijs.

  Deze internationalisering zet zich voort, maar niet zonder kritiek. Verengelsing van het onderwijs, minder aandacht voor de Nederlandse student en een brain drain uit minder ontwikkelde EU regio’s zijn voorkomende tegengeluiden. Gaat de internationalisering te ver? Wordt de Nederlandse student uit het oog verloren? En wat is het waard om de hele wereld in de collegezaal te kunnen ontmoeten? Welke rol kan Europa hierin spelen?

  De internationale student, een last of juist een waardevolle toevoeging?

  Thema 3: Klimaat en Innovatie

  Aan aandacht voor klimaat geen tekort, in het publieke debat! Ambities en nieuwe technologieën duikelen over elkaar heen. Steeds vaker dringt de vraag zich op: verdelen we de lasten wel eerlijk? En hoe kunnen we omgaan met de veranderingen? Het verduurzamen van onze woningen, onze economie, onze levensstijl: het is een hele klus. De industrie en de landbouw willen voorkomen dat ze onderuit gaan doordat hun concurrentiekracht ondermijnd wordt. Veel zal (moeten) veranderen, volledige transities worden uitgewerkt. Mogelijk biedt de klimaatverandering ook kansen voor de toekomst. Oplossingen voor klimaatslimme steden en landbouw, technologie die gericht is op minder uitstoot en tegelijkertijd is voorbereid op een veranderend klimaat. Het bedenken van oplossingen vergt investeringen in onderzoek, die een mooi exportproduct kunnen vormen. Is er genoeg (politieke) ruimte om in deze oplossingen te investeren?

  Twitter

  #kennisEU

  Tweeten over het debat? Gebruik de hashtag: #kennisEU

  @tudelft

  @MontesquieuInst

  @deVSNU

  Facebook

  Facebook evenement Kennis en Europa: Verkiezingsdebat 2019

  Board logo's organisatie
  • de Netherlands house for Education and Research (Neth-ER)
  • het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)
  • de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
  • de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs (Nuffic)
  • de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
  • de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)
  • en de ondernemingsorganisatie VNO-NCW.
   
  Board logo's partners