Max van Weezel (1951-2019): de nestor van Democratie in Debat

vrijdag 12 april 2019, 10:39

Op 11 april bereikte ons het droevige bericht dat Max van Weezel op 67-jarige leeftijd is overleden. Hij was het toonbeeld van parlementaire journalistiek, een man met een grote feitenkennis en - nog belangrijker – een fijne politieke neus. Dat hij een warm mens was, maakt het verlies alleen maar groter.

Voor het Montesquieu Instituut was Max van grote betekenis door zijn inzet voor onze reeks Democratie in Debat. Ruim acht jaar lang leidde hij met groot raffinement debatten in het perscentrum Nieuwspoort over uiteenlopende politieke thema’s. Als lid van de commissie Democratie in Debat was Max van meet af aan de drijvende kracht achter de reeks debatten die het Montesquieu Instituut in samenwerking met Nieuwspoort, Pro Demos en het Filmhuis Den Haag organiseert. Na een voorzichtige start in 2010 heeft deze reeks zich, mede dankzij zijn inzet, ontwikkeld tot een vaste samenwerking waarin op verschillende manieren politiek, bestuur en beleid aan bod kwamen. Door de combinatie van politici, pers en wetenschap werd en wordt op deze wijze aan ‘valorisatie’ gewerkt voor een breed publiek. Naast commissielid was Max één van de vaste moderatoren van deze debatten. Het laatste debat dat hij heeft kunnen modereren was in november 2018 over afgetreden ministers en staatssecretarissen. Ondanks zijn ziekte liet hij ook toen nog zien hoeveel kennis hij had en hoe scherp hij kon zijn als debatleider.

De medewerkers en partners van het Montesquieu Instituut zijn Max dankbaar voor zijn inzet en de jarenlange vriendschap. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, in het bijzonder naar zijn vrouw Anet en dochter Natascha. Wij wensen hen veel sterkte in deze zware tijd.