Nederland in Europa

De Europese Unie is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. Het Montesquieu Instituut volgt ontwikkelingen van de EU als geheel, maar in het bijzonder ook de ontwikkelingen met betrekking tot de relatie met Nederland en de Nederlandse politiek. Dit kan gaan over zaken als de rol van Nederland binnen de EU en de Europese instellingen, maar ook de Nederlandse prioriteiten in de EU en de gevolgen van Europees beleid voor Nederland.

Nederland stond in 1951 met de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal aan de wieg van wat zou uitgroeien tot de Europese Unie. De belangen en positie van Nederland ten aanzien van Europese instituties zijn aanzienlijk veranderd door de tijd heen. Als lidstaat van de EU beslist Nederland mee over wetgeving van de EU en kan op verschillende manieren de Europese besluitvorming beïnvloeden, de Nederlandse rol in Europa bijsturen en indien gewenst ingrijpen. Veelal wordt hierbij samenwerking gezocht met gelijkgestemde landen. Ook via Nederlandse Europarlementariërs kan er invloed uitgeoefend worden.