Europa, geopolitiek en buurlanden

Het Montesquieu Instituut volgt ontwikkelingen van het Europees buitenlands beleid die invloed hebben op het functioneren van de Europese Unie als geheel. Hierbij gaat het over de positie van de Europese Unie in de wereld, de machtsverhoudingen met grootmachten zoals de Verenigde Staten, China en Rusland, maar ook de relatie met buurlanden als het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Sinds het begin van de samenwerking in 1951 is Europa op steeds meer terreinen actief geworden op het wereldtoneel. Wat ooit begon als een samenwerkingsverband van handel en economie is inmiddels uitgegroeid tot een veel politiekere unie, die internationaal ook een belangrijke rol speelt op het gebied van humanitaire hulp, armoedebestrijding en diplomatie.