De parlementaire staat van Ruud Koole

vrijdag 1 mei 2015, 11:05
gewijzigd
Ruud Koole (zwart-wit)

DEN HAAG (PDC) - In 2014 werd Ruud Koole (1953) op een onverkiesbare plaats gezet op de kandidatenlijst van de PvdA voor de Eerste Kamerverkiezingen. Hij trachtte op het congres in januari 2015 tevergeefs alsnog hoger op de lijst te komen. Na de verkiezingen van de Eerste Kamer in mei zal de heer Koole zeer waarschijnlijk de Kamer verlaten. Daarom een overzicht van zijn parlementaire activiteiten.

Senator Koole

Koole is sinds 7 juni 2011 Eerste Kamerlid voor de PvdA. Hij is woordvoerder binnenlandse zaken en hoger onderwijs van de PvdA-Eerste Kamerfractie. Van maart 2001 tot december 2005 was hij voorzitter van de PvdA en in 2007 een half jaar waarnemend voorzitter.

Ruud Koole kreeg als partijvoorzitter onder meer te maken met de leiderschapswisseling in 2002 (Kok/Melkert) en met interne debatten over partijvernieuwing, integratie, staatkundige vernieuwing en Europa.

De heer Koole is politicoloog en is sinds januari 2006 hoogleraar politicologie in Leiden. De heer Koole is gespecialiseerd in de Nederlandse en vergelijkende politiek, met een nadruk op het functioneren van politieke partijen. Hij is sedert 1 september 2010 als fellow verbonden aan het Montesquieu Instituut.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Parlementaire activiteiten

Ruud Koole voerde geregeld (circa dertig keer) het woord als senator over onder meer de beloning van topfunctionarissen, de regeling voor klokkenluiders, de financiering van politieke partijen, de Grondwet, bestuurlijke indeling en de politiewetgeving. De drie moties die hij als eerste ondertekende werden verworpen.

In 2014 stemden Willem Witteveen en hij als enigen van hun fractie tegen het wetsvoorstel Wet uitbreiding bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (aanpak malafide woonpraktijken).

2.

Cijfers

Activiteit

Kamerlid Koole

Dossiers woordvoerder

Bijna 30

Kamervragen

geen

Moties - eerste indiener

4 (1 aangenomen, 3 verworpen. PvdA-gemiddelde: 3)

Moties - mede-ondertekenaar

9 (4 aangenomen, 3 verworpen, 1 ingetrokken, 1 aangehouden)

3.

Meer informatie

De genoemde parlementaire gegevens in dit bericht waren tot 15 mei 2015 in te zien. Daarna zijn deze gegevens alleen via de Parlementaire Monitor te raadplegen.


Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van PDC. Deze database is beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Interesse? Neem contact op met 170@pdc.nl

De dossiers, moties en Kamervragen staan in de Parlementaire Monitor van ANP/PDC. De Parlementaire Monitor stelt u in staat op eenvoudige wijze de parlementaire besluitvorming op de voet te volgen: van de indiening van het wetsvoorstel tot en met de uiteindelijke stemming in de Eerste Kamer. Wilt u meer weten over de Parlementaire Monitor? Neem dan contact met op met PDC via 224@pdc.nl of 070 3560238.