Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Prof.Dr. B.H. (Bert) van den Braak

foto Prof.Dr. B.H. (Bert) van den Braak
vergrootglas

Kenner van de parlementaire geschiedenis met grote parate feitenkennis. Als medewerker van het PDC nauw betrokken bij websites over parlement en politiek en beheerder van het omvangrijke biografisch archief, het databestand over Nederlandse politici. Promoveerde in 1998 op een lijvig proefschrift over de Eerste Kamer, schreef samen met J.Th.J. van den Berg een boek over de parlementaire geschiedenis 1946-2016 en publiceert regelmatig in tijdschriften en dagbladen. Sinds 1 december 2018 is hij bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis en parlementair stelsel in Maastricht.

in de periode 1988-heden: medewerker Montesquieu Instituut, spreker MI-activiteit, medewerker biografisch archief PDC

1.

Voornamen (roepnaam)

Bernardus Hendrikus (Bert)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Pijnacker, 21 september 1958

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • werkzaam als vrijwilliger bij de afdeling parlementaire geschiedenis (faculteit der rechtsgeleerdheid) van de Rijksuniversiteit te Leiden, van oktober 1987 tot juni 1988 (onderzoek naar onder meer moties, interpellaties en schriftelijke vragen (promotie-onderzoek Gerard Visscher))
 • informatie-assistent PDC (Parlementair Documentatie Centrum), Rijksuniversiteit Leiden, te 's-Gravenhage, van 1 februari 1988 tot 1 september 1989 (formele indiensttreding 1 april 1988)
 • informatieredacteur (redacteur, projectmedewerker en -beheerder van diverse videotex- en internetbestanden) PDC (Rijks)universiteit Leiden (later tevens PDC IA) te 's-Gravenhage, vanaf 1 september 1989
 • beheerder/redacteur biografisch archief PDC (Rijks)universiteit Leiden, te 's-Gravenhage, vanaf december 1989
 • bijzonder hoogleraar praktijkleerstoel parlementaire geschiedenis en parlementair stelsel, Universiteit Maastricht, vanaf 1 december 2018

4.

Nevenfuncties

huidige
 • columnist website "Parlement & Politiek" (parlement.com), vanaf mei 2005
 • lid bestuur (vanaf april 2010 secretaris) FDZ (Federatie van Delftse Zangkoren), vanaf augustus 2007
 • fellow Montesquieu Instituut, vanaf 17 januari 2018
 • lid jury Anne Vondelingprijs, vanaf november 2018
 • lid bestuur PrinsjesdagPubQuiz, vanaf 2019

vorige
 • lid bestuur NMP (Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker), van maart 1997 tot 9 maart 2019
 • lid diverse commissies zov (zang- en oratoriumverenging) "Cantarella" te Delft, vanaf december 2001
 • lid jury Anne Vondelingprijs 2014 en 2017

5.

Opleiding

lager-/basisonderwijs
 • RK "Mariaschool" te Pijnacker, van september 1964 tot juli 1968 (klas 1 t/m 4)
 • RK "Sint Josefschool" te Pijnacker, van juli 1968 tot juli 1970 (klas 5 en 6)

voortgezet onderwijs
 • brugklas havo, RK "Sint Stanislas College" te Delft, van augustus 1970 tot juli 1971
 • havo, RK "Sint Stanislas College" te Delft, van augustus 1971 tot juli 1973
 • mavo, RK "O.L.V. van Fatima MAVO" te Pijnacker, van augustus 1973 tot juni 1975
 • havo, RK "Sint Stanislas College" te Delft, van augustus 1975 tot juni 1977
 • atheneum-a, RK "Sint Stanislas College" te Delft, van augustus 1977 tot juni 1979

academische studie
 • geschiedenis: nieuwe en vaderlandse geschiedenis, Rijksuniversiteit Leiden, van september 1979 tot 28 augustus 1986 (bijvak parlementaire geschiedenis, faculteit der rechtsgeleerdheid)

promotie
 • rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Leiden, 2 december 1998

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • In de periode 1979-1999 bestuurslid en voorzitter van de PvdA-afdeling Pijnacker
 • Sinds 1990 (vrijwel wekelijks) als vrijwilliger werkzaam in vogelreservaat "De Ackerdijkse Plassen" te Pijnacker
 • Stelde eind jaren '90 vragen op politiek gebied samen voor het VARA-tv-programma 'Per seconde wijzer'
 • Hij promoveerde bij prof. J.Th.J. van den Berg
 • Zijn vader was beambte van de Technische Afdeling (planning) van de NV Nederlandse Kabelfabrieken (NKF)

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Onze lezer aan het Lange Voorhout" (in de rubriek "De Haagse Kier" in Trouw)

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
 • lid (klarinettist) Christelijke muziekvereniging "Excelsior" te Pijnacker, van 1970 tot 1974
 • lid RK voetbalvereniging "O.L.I.V.E.O." (Onze Leus Is Vooruit En Overwinnen) te Pijnacker, van september 1971 tot september 1979
 • lid NMP (Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker), vanaf 1989
 • lid (tenor) zang- en oratoriumvereniging "Cantarella" te Delft, vanaf januari 1993
 • lid (tenor) 'kamer/straatkoor' "Via Cantare" te Delft, van december 2000 tot 12 december 2010
 • lid (tenor) "Nieuw Kamerkoor Delft", vanaf 13 december 2010
 • lid Historische Vereniging "Delfia Batavorum", vanaf januari 2013

hobby's
 • parlementaire en nieuwe geschiedenis
 • sport en sportgeschiedenis (voetbal, wielrennen, schaatsen)
 • fietsen
 • muziek, zingen (actief en passief)

7.

Publicaties van/over

lijst van publicaties
 • "De Eerste Kamer. Geschiedenis, samenstelling en betekenis 1815-1995" (dissertatie, 1998)
 • "Met de tijd meegegaan. Eerste Kamer van bolwerk van de Kroon tot bolwerk van de burgers", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, 2000
 • "Eene mislukte kopie naar Engelsch model", boekbespreking in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, 2003
 • "Kamerleden als passanten in de Haagse politiek. De maatschappelijke herkomst van Tweede-Kamerleden 1970-2004", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2004, 69 (samen met J.Th.J. van den Berg)
 • "Van grootburgers naar professionals. Nederlandse politici tussen 1875 en 1975", in: P.E. Werkman en R. van der Woude (red.), "Wie in de politiek gaat, is weg? Protestantse politici en de christelijk-sociale beweging" (2009), 43-68
 • "Geen zelfreflectie, maar zelfbewustzijn. De Eerste Kamer in de periode 1995-2009", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, 2009
 • "Een Nederlandse machtspoliticus machteloos in Brussel. Henk Vredeling, lid van de Europese Commissie (1977-1981)", in: G. Voerman, B. van den Braak en C. van Baalen (red.), "De Nederlandse eurocommissarissen" (2010)
 • "De Nederlandse eurocommissarissen" (red., samen met G. Voerman en C.C. van Baalen, 2010)
 • "Held of verliezer? De parlementaire enquête kan politicus maken of breken", in: "Lees het na magazine" (Nationaal Archief), 3/2011
 • "Zonder last. Beschouwingen over de regels in de politiek" (bundel columns, met J.Th.J. van den Berg, 2011)
 • "Historische lessen over het door het volk geregeerde Amerika" (bespreking van Alexis de Tocqueville, 'Over de democratie in Amerika'), in: "Openbaar Bestuur. Tijdschrift voor beleid, organisatie en politiek", 21 (2011)
 • "Geen kabinetswisseling zonder verkiezingen: een conventie om aan vast te houden", in: Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, oktober 2012
 • "'Weg met den troon, weg met de koningin!', Republikeinse uitingen in het parlement", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, 2013
 • "Het 'probleem' Eerste Kamer" (Montesquieu Policy Papers, nr 5, 2015)
 • "Representerende het Nederlandse volk. De samenstelling van de Tweede Kamer", in: R. Aerts, C. van Baalen, H. te Velde e.a. (red.), "In dit Huis. Twee eeuwen Tweede Kamer" (2015), 65
 • "De andere Kamer. De verhouding tussen de Eerste Kamer en de Tweede Kamer", in: R. Aerts, C. van Baalen, H. te Velde e.a. (red.), "In dit Huis. Twee eeuwen Tweede Kamer" (2015), 119
 • "Hoe moeilijk soms ook, uiteindelijk gaat het in de politiek om resultaten", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2015
 • "Zeventig jaar zoeken naar het compromis. Parlementaire geschiedenis van Nederland 1946-2016" (samen met J.Th.J. van den Berg, 2017)
 • "Gemeenteraadsleden: betrokken en beschikbaar", in: J.P. Vollaard, G. Boogaard, J.Th.J. van den Berg en M.J. Cohen, "De Gemeenteraad. Ontstaan en ontwikkeling van de locale democratie" (2018), 99-118
 • "Een nogal bescheiden 'oplossing'", in: A.W. Heringa en J. Schinkelshoek (red.), "Groot onderhoud of kruimelwerk. Ongevraagd commentaar op de aanbevelingen van de Staatscommissie Parlementair Stelsel" (Montesquieu Reeks, 13, 2019)
 • "is meten weten: over interpretatie van parlementaire data" (oratie, 2019)
 • "Haagse bespiegelingen" (bundel columns, 2019)
 • "The vitality of the Dutch Senate", in: N. Bijleveld e.a. (red.), "Reforming senates. Upper legislative houses in North Atlantic small powers 1800-present" (2020)
 • "Het nut der rechtsgeleerdheid. Juristen en 'meesters in de rechten' in de Staten-Generaal", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2020 (samen met J.Th.J. van den Berg)
 • "Oppositie met twee gezichten", in: J. Schinkelshoek en G. Voerman (red.), "'Niet stoffig toch?'Terugblik op het kabinet-Rutte III" (Montesquieu Reeks deel 16, 2021)
 • diverse artikelen en columns over parlementaire geschiedenis, de Eerste Kamer, kiesrecht, alsmede over parlement en politiek, in o.a. "Staatscourant", dagblad "Trouw", "LIberaal Reveil", tijdschrift "Openbaar Bestuur" en digitale nieuwsbrief "De Hofvijver"

8.

Familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
ongehuwd

9.

Hofvijver bijdragen

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.