MI-dag in Groningen leverde gevarieerd beeld op van onderzoek en activiteiten

maandag 12 september 2011, 8:44

DEN HAAG (PDC) - De partners van het Montesquieu Instituut hebben vrijdag 9 september tijdens de jaarlijkse MI-dag in Groningen diverse onderzoeken gepresenteerd. De ontvangst werd dit jaar verzorgd door het DNPP en de presentaties vonden plaats in luisterrijke Senaatskamer van de Groningse universiteit.

Na het welkomstwoord door Gerrit Voerman, directeur van het DNPP, kregen achtereenvolgens Leon van Damme (CPG) en Philipp Kiiver (MI Maastricht) gelegenheid hun onderzoek te presenteren. Van Damme hield een referaat over een project over het functioneren van het Europees Parlement, waarbij Nederlandse europarlementariërs zijn geïnterviewd. Kiivier hield een inleiding over zijn onderzoek 'De subsidiariteitstoets in vergelijkend perspectief'.

Na de lunch presenteerde Petya Alexandrova (Campus Den Haag) haar onderzoek 'The presidency in European Council Agenda Settings'. Gerdien Knikker en Nicolas Cramer (PDC) presenteerden daarna de Netwerkkaart van het MI en de Europese Monitor, een mogelijkheid om online op de hoogte te blijven van nieuwe Europese dossiers, agenda's etc. Dirk Jan Wolffram belichtte vervolgens zijn onderzoek naar 'partij-identiteit', waarbij in historisch perspectief wordt gekeken naar de aantrekkingskracht van politieke partijen.

Na een slotwoord van Joop van den Berg werd het gezelschap op het Groningse stadhuis ontvangen door dr. Frank de Vries, loco-burgemeester van Groningen. Berend de Boer (DNPP) verzorgde een rondleiding door het stadhuis. De dag werd afgesloten met een feestelijk diner.