Discussiebijeenkomsten over de Staat van de Europese Democratie

Het lijkt erop dat, met de economische integratie in een stroomversnelling, ook de politieke integratie in de Europese Unie weer vaart begint te maken. In de komende debatreeks onderzoeken we hoe onze buurlanden denken over verdergaande politieke integratie in de Europese Unie.

Is er vertrouwen in de Europese democratie? Welke problemen worden er in de lidstaten gesignaleerd met betrekking tot Europese integratie en is er een spanningsveld tussen de nationale en Europese democratie? Wordt ook bij andere lidstaten de aarzeling om 'soevereiniteit af te staan' eerder groter dan kleiner? En, wat kunnen wij van elkaar leren?

Tijdens de debatreeks 'de Staat van de Europese Democratie' stellen het Montesquieu Instituut en dagblad Trouw deze vragen aan de orde. Vanuit het perspectief van verschillende lidstaten achterhalen we hoe andere lidstaten denken over Europese integratie. Daarvoor worden politici en wetenschappers uit verschillende lidstaten uitgenodigd om het debat aan te gaan over de verschillen en overeenkomsten met Nederland.

Voorafgaand aan het debat schrijft de wetenschapper een column voor dagblad Trouw. Deze column dient als basis voor de inleiding van de wetenschapper tijdens het debat. Op diens inleiding wordt gereageerd door de politicus. Daarna is er ruimte voor discussie met de aanwezigen, onder leiding van politiek columnist Hans Goslinga.

 

Datum

Titel

Sprekers

17-02-2014

Kroatië en de Europese democratie

Romana Vlahutin

Jan Marinus Wiersma

06-02-2014

Verenigd Koninkrijk en de Europese democratie

Sir Graham Watson

Deirdre Curtin

08-04-2013

Duitsland en de Europese democratie

Reinhard Bütikofer

Markus Haverland

25-03-2013

Polen en de Europese democratie

Sidonia Jędrzejewska

Leszek Jesień

14-01-2013

België en de Europese democratie

Peter Bursens

Frans van Daele