Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Midden-Oosten beleid: De kansen en keuzes voor Nederland

Midden-oosten

Moet Nederland zich actief mengen in conflicten in het Midden-Oosten? De nieuwe regering zal zich moeten buigen over deze vraag. Europese landen en de VS proberen al jaren om door middel van militaire en civiele interventie vrede en stabiliteit terug te brengen in de regio. Tot nu toe met weinig effect.

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de Zesdaagse Oorlog plaatsvond, een conflict tussen Israel en haar Arabische buurlanden dat tot op de dag van vandaag een stempel drukt op de problematiek in de regio.

Heeft het wel zin om te interveniëren? En zo ja, wat zou dan het beleid van Nederland en de EU moeten zijn? Waar is zowel deze regio als Europa het meest bij gebaat? Hoe kan Nederland bijdragen aan stabiliteit en democratisering in het Midden-Oosten op de lange termijn?

Een debat met Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid SP, Martijn Kitzen, voormalig militair en politicoloog, Jan Gruiters, directeur van PAX, en Paul Brill, Volkskrant buitenlandcolumnist. Het debat wordt geleid door Max van Weezel.

Inhoud

1.

Praktische informatie

Datum: Woensdag 7 juni 2017 van 17.15 tot ca. 18.30 uur

Locatie: Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10 te Den Haag

2.

Aanmelding

Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via debat@montesquieu-instituut.nl.

Wilt u na afloop eten in Nieuwspoort? Reserveren kan via het aanmeldformulier.

3.

Achtergrondinformatie

Het actualiteitendebat is een samenwerking van het Montesquieu Instituut, Nieuwspoort, ProDemos en het Filmhuis Den Haag.

 
Logo's NIMD PAX GMOP

Dit actualiteitendebat wordt georganiseerd in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie (NIMD), PAX en het Grote Midden-Oosten Platform.