Jaarboek parlementaire geschiedenis in teken van regio

Met dank overgenomen van Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen, gepubliceerd op woensdag 21 november 2018, 8:52.

DEN HAAG (PDC) - Het gisteren gepresenteerde Jaarboek parlementaire geschiedenis belicht allerlei aspecten van regionalisme en heeft als titel 'Regio versus Randstad'. Het eerste exemplaar werd gisteren aangeboden aan de beide Kamervoorzitters Khadija Arib en Ankie Broekers-Knol.

De voormalige Commissaris van de Koningin in Limburg Leon Frissen belichtte de regionale samenwerking in de Europese Unie. Tweede Kamervoorzitter Arib wees in haar bijdrage op het belang dat kiezers zich voldoende kunnen herkennen in hun 'eigen' afgevaardigden.

In het Jaarboek staan onder meer bijdragen over de gaswinningsdebatten, over het beleid om rijksdiensten te spreiden en over de discussies rond de Zeeuwse veren en de ontsluiting van Zeeuws-Vlaanderen. Verder zijn er artikelen over het Eerste Kamerdebat over de Wet orgaandonatie en over de kabinetsbesprekingen in 1998 over de Bosnische vluchtelingen. Daarnaast bevat het boek de gebruikelijke boekbesprekingen, necologiën en een parlementaire kroniek.