‘Aftreden is vaak een bron van leedvermaak’

donderdag 8 november 2018, 8:58

DEN HAAG (PDC) - Met deze woorden begon Anne Bos haar inleiding tijdens het Actualiteitendebat van 7 november 2018. In een kwartier probeerde Bos de belangrijkste elementen uit haar proefschrift ‘Verloren Vertrouwen’ toe te lichten. Daarna gaf Max van Weezel, moderator van de avond, het woord aan de overige panelleden, waarbij bleek dat vooral oud-Kamerlid Jan van Zijl en oud-minister Bram Peper het niet met elkaar eens waren.

Jan Schinkelshoek gaf aan dat het omstreden aanblijven van minister Van Aardenne in 1985 leidde tot een sentiment van ‘dat nooit weer’, waardoor bewindslieden in de periode daarna direct opstapten als er een onderzoek in de buurt kwam. Bram Peper vertelde uitvoerig over wat er met hem gebeurde alvorens hij aftrad als minister. Er was geen weg meer terug in zijn geval, zo beaamden ook Schinkelshoek en Van Zijl. Maar, zoals Peper zelf al zei, ‘sommigen vallen over één bonnetje, ik over duizenden’.

Het panel debatteerde ook over een aantal stellingen. Eén hiervan ging in op de rol van het parlement en zijn geschiktheid als controleorgaan. Van Zijl was erg duidelijk in zijn mening, de checks and balances in Nederland zijn goed geregeld en het parlement is bij uitstek het orgaan dat het meest onafhankelijk is of in ieder geval zou moeten zijn. Waar alle vier panelleden het duidelijk over eens waren is dat men in de huidige 24-uursmaatschappij niet kan afwachten, maar moet reageren met een gedegen antwoord. Tegenwoordig waait niets meer over.