Nu verkrijgbaar als boek: Formeren anno 2017.

maandag 25 maart 2019, 13:00.
Auteur: Paul Bovend'Eert

Op 12 maart verscheen bij uitgeverij Wolters/Kluwer het boek Formeren anno 2017. Evaluatie van de langste kabinetsformatie uit de parlementaire geschiedenis.

Nog nooit duurde een kabinetsformatie zo lang als die van 2017: pas na 225 dagen stond het kabinet-Rutte III op het bordes van paleis Noordeinde. Kritiek was er ook op de weinig transparante handelwijze van de onderhandelende partijen en informateur Zalm. Niettemin heeft de in 2012 gewijzigde formatieprocedure gewerkt, en heeft de Tweede Kamer steeds de regie over de kabinetsformatie gehad.

Dat concluderen Paul Bovend’Eert, hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit, Peter Bootsma, politicoloog en publicist, en Alexander van Kessel, onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. Zij evalueerden in opdracht van het Presidium van de Tweede Kamer die formatie van 2017.

Klik hier om het boek te bestellen

Deze bijdrage stond in