Een memorabel parlementair seizoen

maandag 29 juni 2020, 13:00, Prof.Dr. Bert van den Braak

Het parlementaire seizoen 2019/2020 werd door twee zaken gekenmerkt: allereerst de coronacrisis en daarnaast grote affaires. Het eerste zorgde deels voor verlamming van het parlementaire werk en toen dat weer op gang kwam voor verschuiving van de aandacht naar alles wat met de virusuitbraak te maken heeft.

Het tweede gaat over een reeks aan debatten: stikstofproblematiek, de burgerdoden in Irak, de steun aan strijdgroepen in de strijd tegen IS, de kinderopvangtoeslagen en de kazerne in Zeeland. Daarbij 'sneuvelde' een staatssecretaris en kwamen andere bewindspersonen in de problemen. De stikstofproblematiek werd door het verschijnen van het (eind)rapport van de commissie-Remkes weer actueel. Verder waren er debatten over de Stint en de gewelddadigheden tijdens de jaarwisseling

Nu is controle (achteraf) een belangrijk onderdeel van het parlementaire werk, maar er is ook een ander deel: beleidsvorming en wetgeving. Zeker dat laatste, wetgeving, was maar van beperkt belang. Naast zes initiatiefwetsvoorstellen waren er slechts weinig wetsvoorstellen die het tot een plenair debat brachten.

De twee belangrijke voorstellen, de Wet taal en toegankelijkheid (over beheersing van de instroom van buitenlandse studenten) en de Wet digitale overheid liggen bij de Eerste Kamer. Dat geldt binnenkort ook voor de Wet hardheidsaanpassing Awir, de wet die tegemoetkoming aan de slachtoffers van de toeslagenaffaire mogelijk moet maken. Verder aanvaardde de Tweede Kamer een wetsvoorstel tot wijziging van de Embryowet (o.a. over risicobeperking bij erfelijke ziekten).

De toeslagenaffaire leidde tot een nieuwe mini-enquête. De parlementaire ondervraging over buitenlandse financiering van onder meer moskeeën trok de aandacht, maar het wachten is nog op het eindrapport.

Bij de Eerste Kamer ligt nog de goedkeuringswet voor CETA, het EU-handelsverdag met Canada. De Eerste Kamer nam verder de wet die experimenten met bevoorrading van coffeeshops aan en de wijziging van de Wajong-regelingen. Er werden belangrijke stappen gezet naar invoering van de Omgevingswet. Recentelijk leed het kabinet twee nederlagen, door verwerping van wetsvoorstellen (over schoolfusies en zorgaanspraken).

Naast een debat over het rapport van de Staatscommissie parlementair stelsel was de interpellatie-Kox over de tijdelijke huurstop van belang. Met de motie van afkeuring als klap op de vuurpijl.

 

Bert van den Braak is onderzoeker bij PDC en hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Universiteit Maastricht.

Deze bijdrage stond in