Het overbruggen van hoge dijken en lage drempels

donderdag 23 juli 2020, column van mw Sophie Zwaan

Een stand van zaken van de aanbevelingen van de commissie Remkes

Update van een op 29 juni in De Hofvijver verschenen artikel

De toekomstbestendigheid van het parlementair stelsel bekijken en hierover advies uitbrengen: dat was het doel van het onderzoek van de staatscommissie parlementair stelsel onder het voorzitterschap van Johan Remkes. Op 13 december 2018 verscheen het eindrapport Hoge Dijken, Lage Drempels. Nu, zo’n anderhalf jaar later, lijkt het kabinet de aanbevelingen van de commissie Remkes – na aanvankelijk wat aarzeling bij de minister – ter harte te nemen. Maar echte staatsrechtelijke vernieuwingen zoals in 1848 en 1917 zijn vooralsnog niet te verwachten.

Op 1 juli 2020 stuurde de minister een ‘stand van zaken’- brief naar beide Kamers. Een aantal aanbevelingen heeft het kabinet overgenomen, sommige in de vorm van wijzigingsvoorstellen van de Grondwet, over andere aanbevelingen is volgens de minister nader onderzoek nodig, hoewel zij de ideeën van de Commissie wel ondersteund. Ook nam het kabinet aanbevelingen niet over – zoals de manier van kiezen van de Eerste Kamer - maar koos juist voor het terugdraaien van deze procedure naar de situatie van voor de Grondwetswijziging van 1983.


Sophie Zwaan is als stagiair centrale redactie actief voor PDC, partner van het Montesquieu Instituut.

Deze bijdrage stond in