Verkiezingen

Het Montesquieu Instituut volgt verkiezingen vanwege de rol die ze spelen in de Nederlandse democratie. Nederland is een representatieve democratie. Dit houdt in dat burgers vertegenwoordigers kiezen die in de gemeenteraad, waterschappen, Tweede Kamer, Provinciale Staten of het Europees Parlement komen te zitten. Op deze plekken kunnen deze vertegenwoordigers van het volk de uitvoerende macht controleren.

Normaliter vinden iedere vier jaar de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Het kan echter gebeuren dat verkiezingen voor de Tweede Kamer eerder plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer een kabinet is gevallen en er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. De verkiezingen van de Eerste Kamer vinden getrapt plaats, de Eerste Kamerleden worden gekozen door leden van de Provinciale Staten. De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de vijf jaar gehouden.