Symposium ter ere van 50 jaar handboeken Staatsrecht

vrijdag 23 september 2022, 11:15

DEN HAAG (PDC) - Dit jaar is de 14de druk van het Handboek Staatsrecht verschenen, 50 jaar na de eerste druk. Op donderdag 22 september organiseerden Uitgeverij Wolters Kluwer en het Montesquieu Instituut een bijeenkomst om dit lustrum te vieren. Er werd niet alleen teruggeblikt, maar ook vooruitgekeken: hoe moet het handboek staatsrecht er over 50 jaar uitzien?

 

Luc Verhey, fellow van het Montesquieu Instituut en staatsraad bij de afdeling advisering van de Raad van State, opende de bijeenkomst en benoemde het belang en de ontwikkeling van de handboeken Staatsrecht door de jaren heen. Emeritus hoogleraar vergelijkend staatsrecht Aalt Willem Heringa overhandigde hierna een exemplaar van het nieuwste handboek aangeboden aan mevrouw E. Koopmans, de weduwe van professor Tim Koopmans, auteur van de eerste druk van het Compendium van het Staatsrecht.

 

Vervolgens kwamen diverse experts aan het woord. Zo gaf hoogleraar fundamentele rechten Janneke Gerards een overzicht van de vijf verschillende handboeken en de rol die deze vervullen in de wetenschap. Hanneke Schipper-Spanninga, interim-directeur-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat bij het ministerie van BZK, gaf inzichten in het nut en gebruik van de handboeken in de praktijk en de staatsrechtwetenschap.

Hierna was het tijd om vooruit te blikken. Hoe zien de ideale handboeken er voor de komende 50 jaren uit? Bijzonder hoogleraar decentrale overheden Geerten Boogaard en universitair docent constitutioneel recht Maarten Stremler deelden beiden hun visie hierop.

De 14de druk van het handboek Staatsrecht is te koop bij Wolters Kluwer.