Montesquieu Instituut: van wetenschap naar samenleving

Debat: EU op weg naar 2019 - MFK, brexit en EP-verkiezingen

Jean-Claude Juncker
Bron: European Commission

Het zijn roerige tijden voor Europa. In mei 2018 presenteerde de Commissie-Juncker haar voorstel voor de meerjarenbegroting 2021-2027 van de EU. Het betekende het startschot voor de onderhandelingen over het meerjarig financieel kader . Intussen komen de deadline van de brexit en de Europese Parlementsverkiezingen - allebei in het voorjaar van 2019 - steeds dichterbij. Waar liggen de prioriteiten van Europa en hoe moeten die gefinancierd worden? Welke positie neemt Nederland in dit geheel in?

Adriaan Schout , Anne Mulder , Tomas Vanheste en Frits Lintmeijer nemen deel aan het debat als panellid. Het debat staat onder leiding van Kees Boonman .

Inhoud

1.

Praktische informatie

Datum: woensdag 4 juli 2018 van 17.15 tot ca. 18.30 uur

Locatie: Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10 te Den Haag

2.

Aanmelding

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier . Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via debat@montesquieu-instituut.nl.

Wilt u na afloop eten in Nieuwspoort? Reserveren kan via het aanmeldformulier.

3.

Democratie in Debat

Het Actualiteitendebat is onderdeel van Democratie in Debat, een samenwerking van het Montesquieu Instituut, Nieuwspoort , ProDemos en het Filmhuis Den Haag .

Democratie in Debat