Parlement

Het Nederlandse parlement, de Staten-Generaal, vertegenwoordigt de Nederlandse burgers en controleert het kabinet. Het Montesquieu Instituut volgt het parlement omdat het als volksvertegenwoordiging centraal staat in de Nederlandse democratie. De Staten-Generaal bestaat uit de Eerste Kamer en de Tweede Kamer, waarbij de Tweede Kamer meer rechten heeft dan de Eerste Kamer.

De Tweede Kamer telt 150 leden die elke vier jaar gekozen worden door middel van landelijke verkiezingen. De Eerste Kamer telt 75 leden en deze worden elke vier jaar gekozen door de Provinciale Staten. In het parlement zitten fracties van verschillende politieke partijen. Het kabinet heeft het vertrouwen van een meerderheid van de Tweede Kamer nodig. De fracties die het kabinet steunen worden de 'coalitie' genoemd, de fracties die geen deel uit maken van de coalitie worden de 'oppositie' genoemd.