Europees beleid en wetgeving

Het Montesquieu Instituut volgt de ontwikkelingen van Europees beleid en Europese wetgeving vooral met het oog op de invloed hiervan op het functioneren van de EU als geheel en op Nederland en de nationale politiek. Wanneer Europees beleid zich vertaalt in wetgeving zal dat in vrijwel alle gevallen ook gevolgen hebben voor de nationale poltiek.

De Europese Unie is zich met verloop van tijd met steeds meer beleidsterreinen gaan bezighouden. De bevoegdheden van de EU-instellingen verschillen per beleidsterrein en zijn vastgelegd in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU). De EU-wetgeving omvat alle verdragen die betrekking hebben op de oprichting en werking van de Europese Unie en alle verordeningen, richtlijnen en besluiten die van toepassing zijn in de lidstaten.