Overige boeken

Onder de paraplu van het Montesquieu Instituut zijn de volgende uitgaven verschenen:

 
boekcover

Tussen politiek & publiek. Politieke prenten uit een opstandige tijd, 1880 - 1919

Toelichting:

In dit boek zijn ruim tachtig (spot)prenten uit de jaren 1880–1919 bijeengebracht. Eveline Koolhaas-Grosfeld en Marij Leenders laten hiermee op een nieuwe manier de relatie tussen politiek en publiek zien. Het was een tijd van grote veranderingen in de Nederlandse politiek. Nieuwe groeperingen als de confessionelen en socialisten sloegen een bres in het liberale bolwerk en brachten het buitenparlementaire politieke debat op gang. En terwijl op straat de roep om algemeen kiesrecht steeds luider klonk, werd binnen het parlement fel gedebatteerd over de onafwendbare grondwetsherziening. Al dit rumoer is te volgen op de afbeeldingen in dit boek.

 
boekcover

Aalt Willem Heringa, Europees Nederlands Staatsrecht, Maastricht Law Series, nr 8, Boomjuridfisch Den Haag 2019

Toelichting:

In dit boek kijken we naar het Nederlandse staatsrecht. Niet vanuit het perspectief van de puur soevereine staat, maar vanuit de internationale werkelijkheid, waarbij de Nederlandse staat onderdeel is van internationale regels en afspraken, economische wetmatigheden en financiële markten.

 
boekcover

A.W Heringa, J. van der Velde, L. Verhey, W. van der Woude, Staatsrecht, 13e druk, 2018, Kluwer, Deventer

Toelichting:

Maak kennis met alle belangrijke leerstukken in het staatsrecht. Deze uitgave schetst een helder en toegankelijk beeld van het geldende objectieve staatsrecht, zonder deze te vermengen met persoonlijke commentaren. Een toonaangevende introductie voor HBO en WO, vol concrete voorbeelden uit de rechtspraak, de wetgeving en de politieke praktijk. Het staatsrecht lijkt een stabiel en vast gegeven, maar is in werkelijkheid voortdurend in beweging. Alleen al de afgelopen jaren hebben er tal van abrupte en geleidelijke veranderingen plaatsgevonden. In de 13e editie van Staatsrecht doen de auteurs recht aan de stand van zaken in het staatsrecht anno 2018.

 
boekcover

Sascha Hardt, Aalt Willem Heringa, Antonia Waltermann (red.), Bevrijdende en begrenzende soevereiniteit, Boomjuridisch, Den Haag, 2018

Toelichting:

Bevrijdende en begrenzende soevereiniteit verheldert wat onder het zo diffuse begrip soevereiniteit kan en zou moeten worden verstaan met betrekking tot de verhouding tussen Nederland (of andere lidstaten) en de Europese Unie. Begrenst het concept soevereiniteit nu echt wat aan de EU aan bevoegdheden kan worden overgedragen? Is er misschien een kern die nooit zou mogen worden overgedragen? Of impliceert het begrip soevereiniteit dat we bij de overdracht van soevereine bevoegdheden een strakke procedure volgen en er vooral expliciet over zijn? Kortom, een bundel die oproept tot een helder gebruik van het begrip kan voorkomen dat we langs elkaar heen blijven praten.

 
boekcover

Hoai Thu Nguyen, An Uneven Balance, Legal Analysis of Power Asymmetries between National Parliaments, Boomjuridisch, Den Haag 2018

Toelichting:

Almost a decade after the entry into force of the 'Treaty of Parliaments, ' as the Treaty of Lisbon is sometimes labelled due to its measures significantly strengthening the role of national parliaments and the position of the European Parliament in the EU, this book takes the financial and monetary crisis in the EU as a cause to re-evaluate the position of national parliaments in a post-Lisbon EU.

 
boekcover

A.W. Heringa, Staatsrecht, Boom Basic, Boomjuridisch, Den Haag, 7e druk 2017

Toelichting:

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema's, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. Perfect voor tentamenvoorbereiding of een snelle opfrissing van je kennis! De Boom Basics zijn bestemd voor studenten die een juridische opleiding volgen aan een universiteit of hogeschool.

 
boekcover

Constitutions compared door Aalt Willem Heringa (2016)

Toelichting:

The new edition of this handbook provides a user-friendly introduction to comparative constitutional law. For each area of constitutional law, a general introduction and a comparative overview is provided, which is then followed by more detailed country chapters on that specific area. In this fourth edition, the author has expanded several chapters to provide for even more detail on national legal systems and constitutional comparison. In addition, he has updated the discussion wherever necessary.

 
boekcover

De Grondwet van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden van 1815

Toelichting:

Deze 'Staatkundige en historische beschouwingen uit België en Nederland' zijn de weerslag van een symposium dat op 13 november 2015 in Brussel werd gehouden. Staatsrechtgeleerden en rechtshistorici bogen zich over de vraag in hoeverre de Grondwet van 1815 nog van invloed was op het Belgische en Nederlandse staatsbestel. Vier aspecten - bicamerisme, decentralisatie, internationalisering, en de procedure tot grondwetswijziging - werden zowel van de Belgische als van de Nederlandse kant onderzocht.

 
boekcover

Van aanvallen! naar verdedigen? De opstelling van Nederland ten aanzien van Europese integratie, 1945-2016

Toelichting:

Tien jaar na het referendum laat dit boek zien dat er voor én na 2005 verschillend tegen Europese integratie werd aangekeken.Daarmee is dit het eerste boek dat een uitgebreid overzicht biedt van de Europese opstelling van de belangrijke politieke spelers in Nederland: van partijen, belangengroepen, regeringen en kiezers tot rechters, media, parlement en Nederlanders in Europese dienst.

 
boekcover

An Impossible Job? The Presidents of the European Commission 1958-2014

Toelichting:

In deze bundel zijn voor het eerst bondige politieke biografieën van alle elf voorzitters van de Europese Commissie bijeen gebracht, van Walter Hallstein(1958-1967) tot en met José Manuel Barroso (2004-2014).

 
boekcover

Bundel partijprogramma's verkiezingen Europees Parlement

Toelichting:

Een bundel met de verkiezingsprogramma's van alle Nederlandse deelnemende politieke partijen aan de Europese Verkiezingen van 2014.

 
boekcover

Na de val. Nederland na 1989

Toelichting:

In Na de val laat Hanco Jürgens zien hoezeer Nederland is veranderd door de revolutionaire gebeurtenissen in 1989. Als geen ander biedt hij inzicht in de wisselwerkingen tussen buitenlandse ontwikkelingen en de binnenlandse politieke cultuur. Zo laat hij zien hoezeer het veranderende Duitslandbeeld een indicator was voor veranderingen in de Nederlandse samenleving.

 
boekcover

Erich Salomon & het ideale parlement. Fotograaf in Berlijn en Den Haag, 1928-1940

Toelichting:

Erich Salomon was een van de beroemdste fotografen van het Interbellum. Dit boek laat zien waarom en hoe zijn meesterlijke oeuvre een blijvende invloed had op de parlementaire fotografie.

 
boekcover

Sources of Constitutional Law by Sascha Hardt and Aalt Willem Heringa

Toelichting:

Sources of Constitutional Law contains a selection of constitutions and fundamental legislative instruments from five Western democracies: the United States, France, Germany, the Netherlands and the United Kingdom. In addition, it provides the text of the European Convention on Human Rights (ECHR) and the Charter of Fundamental Rights of the European Union. The instruments reproduced in this volume are rendered either in the original English, in the official English version, or in new translations under critical editorship. Sources of Constitutional Law allows students of constitutional law to understand the peculiarities and similarities of different Western constitutions in direct comparison. With its selection of constitutions and legislative instruments, this volume is the ideal companion to the textbook Constitutions Compared.

 
boekcover

The Political Accountability of EU Agencies: learning from the US Experience by Mira Scholten

Toelichting:

This book offers an in-depth analysis of the laws and practices of the political accountability arrangements of all 35 EU agencies. An important added value of this study is that it compares the EU situation with a jurisdiction that has more than a century-long history concerning the matter at stake, the US. The US experience offers valuable lessons to consider for the EU, sends warning signals in relation to some experiences that would be better avoided, and demonstrates similar concerns that indicate the fundamental character of certain questions in the field of the political accountability of independent regulatory agencies. In light of the ongoing reform on EU agencies' creation and operation at the EU level, this book concludes with a few recommendations for the EU representative institutions on how the political accountability of EU agencies should be adjusted.

 
boekcover

Constitutional Review in Europe by Maartje Visser

Toelichting:

Constitutions serve to delineate state powers and enshrine basic rights. Such matters are hardly uncontroversial, but perhaps even more controversial are the questions of who (should) uphold(s) the Constitution and how constitutional review is organised. These two questions are the subject of this book by Maartje de Visser, which offers a comprehensive, comparative analysis of how 11 representative European countries answer these questions, as well as a critical appraisal of the EU legal order in light of these national experiences. Where possible, the book endeavours to identify Europe's common and diverse constitutional traditions of constitutional review.

 
boekcover

Parliaments and Governments by Lars Hofmann

Toelichting:

The wider project of which this book is a part, set out to investigate the constitutional structures of the EU Member States. As part of this comparative enterprise this work sheds light on the intricate interconnections which exist between Member State governments and their national parliaments. Although in many cases governments only exist and function as a consequence of parliamentary support, it is the executive that is usually the focal point of political life and that sets the nation's political course and drives forward its legislative agenda. Arguably, this perception is based on the political customs that surround government/parliament relations rather than the constitutional fundament upon which they are built.

 
boekcover

Territorial Pluralism in Europe by Nikos Skoutaris

Toelichting:

Governmental powers can be apportioned vertically at different levels. Five levels of vertical government are distinguishable, ranging from the essentially local to the truly global. The first is local, ie municipal or citywide, the second substate-regional, the third the State, the fourth supranational, eg the European Union and the fifth global, for instance the WTO and the UN. This book focuses on the second, third and fourth levels, analysing the interaction of the constitutional and political orders of EU Member States that exhibit varying degrees of territorial pluralism, their sub-state entities and the supranational organisation to which they belong.

 
boekcover

The Accountability of Financial Regulators: A European and International Perspective, by Pablo Iglesias-Rodriguez

Toelichting:

The multilevel analysis – comparative, European, international – provides a comprehensive overview of the accountability of FRSAs and permits a comparison among different levels of regulation. The study sheds clear light on the impact of the FRSAs’ accountability on the soundness of financial markets, the protection of investors, the stability of the financial system, and democratic control and justice. It also assesses whether and how post-financial crisis reforms have addressed the accountability shortcomings of the pre-crisis setting. For all of these reasons, it will be warmly welcomed by lawyers, academics, and policymakers working in financial services and related fields.

 
boekcover

Constitutionalising Europe by Monica Claes

Toelichting:

Constitutional discourse in the context of European integration has been both embraced and rejected, and has witnessed the rise and fall of the Constitutional Treaty, including the turmoil of the failed ratification process. This book discusses the making of a constitutional law for Europe understood in its broadest sense, as a composite constitution, consisting of constitutional rules and principles developed at the European level, complemented by national constitutional rules and principles as well as rules and principles from other sources such as the ECHR and international law. It shows how the national and European elements of this European constitutional law interrelate.

 
boekcover

Over Wetgeving

Toelichting:

Dit boek gaat over wetgeving, over de lusten en de lasten ervan, over de redenen waarom wetten gemaakt worden en waarom er zoveel van zijn, over hoe zij gemaakt worden, over de werking (waarom werken ze wel en waarom werken ze niet), over de Europese Unie als relatief nieuwe wetgever en over de paradoxen, bijvoorbeeld dat mensen een hekel hebben aan regels, maar er ook dol op zijn.

 
boekcover

Een empatische wetgever

Toelichting:

Een effectieve wetgever is een empathische wetgever. In dit boek wordt niet alleen verslag gedaan van een empirisch onderzoek, maar worden ook processen en mechanismen beschreven die zich bij de voorbereiding en de werking van wetten voordoen. Daarmee wordt een beeld geschetst van wetgeving en de mogelijkheden van wetgeving, en wordt duidelijk waarom politici en burgers zo dol zijn op regels, maar zij er tevens een hekel aan kunnen hebben.

 
boekcover

Parliamentary Immunity

Toelichting:

A Comprehensive Study of the Systems of Parliamentary Immunity in the United Kingdom, France, and the Netherlands in a European Context. Is it necessary and just that parliamentarians are immune from legal action? If so, to what extent is such immunity justified and which purpose does it serve? These questions touch the very core of constitutional law. This book contains a comprehensive study of parliamentary immunity in the United Kingdom, France and the Netherlands.

 
boekcover

Verloren Consensus: Europa in het Nederlandse parlementair-politieke debat, 1945-2012

Toelichting:

In dit boek staat het debat in de Nederlandse politiek over Europese integratie sinds de Tweede Wereldoorlog centraal. Het boek probeert door de focus te richten op de ontwikkeling van partijpolitieke stellingnames door de tijd heen in kaart te brengen of er sprake is van cesuren en breukvlakken in de Nederlandse houding ten aanzien van Europa, of juist van continuïteit. Uit het onderzoek komt naar voren hoe in het nationale politieke debat de opkomende bestuurslaag Europa is bejubeld, verguisd, of in elk geval de maat genomen.

 
boekcover

Parlementair Onderzoek. Een studie van het onderzoeksrecht in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten

Toelichting:

Dit boek biedt een analyse van parlementair onderzoek in recht en praktijk in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten en bevat, mede vanuit vergelijkend perspectief, voorstellen om de onderzoeksfunctie van de Tweede Kamer verder uit te bouwen

 
boekcover

Legal Education

Toelichting:

The book focuses on many issues such as teaching itself, employability, mission and focus of law schools, the future of law schools in this age of internationalisation, student intake, the link with the labour markets and many other issues. .

 
boekcover

Civil Servants and Politics, a delicate balance

Toelichting:

This comparative study focuses on the changing relations between civil servants and politicians in the European Union in the past two decades.

 
boekcover

De Eerste Honderdvijftig Jaar Parlementaire Geschiedenis van Nederland 1796-1946

Toelichting:

Prof.dr. J.Th.J. van den Berg en de in 2011 overleden prof.mr. J.J. Vis hebben 150 jaar parlementaire geschiedenis beschreven waarbij een samenvattend overzicht van anderhalve eeuw staatkundige vorming, en met name de Grondwet, een terugkerend thema is.

 
boekcover

Brusselse Verhalen:Europarlementariërs over de dagelijkse praktijk van het Europees Parlement vanaf 1979

Toelichting:

Interview project om meer inzicht te verkrijgen in de werking en dagelijkse praktijk van het Europees Parlement.

 
boekcover

The investigative function of the European Parliament

Toelichting:

Onderzoek van de Maastrichtste vestiging van het MI rondom de vraag of het recht van enquete versterkt zou moeten worden om het verantwoordingstekort in Europa tegen te gaan.

 
boekcover

Philipp Kiiver, Wytze van der Woude en Luc Verhey, Institutionele aspecten van constitutionele toetsing

Toelichting:

Naar aanleiding van het initiatiefwetsvoorstel-Halsema en in opdracht van het ministerie van BZ en Koninkrijksrelaties, belicht deze studie enkele procedurele aspecten van de mogelijkheid voor rechters om wetten in strijd met de Grondwet..

 
boekcover

The Early Warning System for the Principle of Subsidiarity

Toelichting:

Onderzoek van de Maastrichtste vestiging van het MI naar nieuwe verantwoordingsmechanismen in nationale parlementen.

 
boekcover

Bundel TK-Verkiezingen 2012

Toelichting:

De Stichting Montesquieu heeft de publicatie van een bundel met de verkiezingsprogramma's van alle Nederlandse deelnemende politieke partijen aan de Tweede Kamer verkiezingen van september 2012 gefaciliteerd.

 
boekcover

Mansholt, A biography

Toelichting:

De Stichting Montesquieu heeft in 2012 de publicatie van de Engelstalige biografie over Sicco Mansholt gefaciliteerd.

 
boekcover

A.W. Heringa (ed.), Bram Akkermans (ed.), Educating European Lawyers

Toelichting:

This books pays attention to the developments in European law and the effects these have on legal education in general as well as in other fields. Drawing from their own experiences, the authors describe the current state of law, offer perspectives on future developments and explain how they translate these developments in the law school curriculum.

 
boekcover

Martijn Zwiers, The European Public Prosecutor's Office. Analysis of a Multilevel Criminal Justice System

Toelichting:

This book takes a broad look and addresses several issues including the Office's embedding in the EU institutional structure, democratic accountability, and the prosecutors' mandates

 
boekcover

Wytze van der Woude, Financiële controle in het gemeenterecht. Een juridisch onderzoek naar de 'dualisering van de financiële functie

Toelichting:

In dit proefschrift komt het proces van dualisering dan ook uitgebreid aan de orde. Tegen die achtergrond is getracht een antwoord te geven op de vraag in hoeverre de controlepositie van de gemeentelijke volksvertegenwoordiging (de gemeenteraad) verbeterd is

 
boekcover

Max Kohnstamm: A European's life and work

Toelichting:

De Stichting Montesquieu heeft in 2011 de publicatie van de Engelstalige biografie van Max Kohnstamm gefaciliteerd.

 
boekcover

Joop van den Berg & Bert van den Braak, Zonder last. Beschouwingen over de regels in de politiek

Toelichting:

Deze twee gepassioneerde wetenschappers verzorgen beurtelings een zeer inzichtelijke column op de website van het Parlementair Documentair Centrum van de Universiteit Leiden. In hun stukken voorzien zij de actuele politieke gebeurtenissen van staatsrechtelijke en historische achtergronden. Deze bundel bevat hun beste beschouwingen.

 
boekcover

Bundel TK-verkiezingen 2010

Toelichting:

De Stichting Montesquieu heeft de publicatie van een bundel met de verkiezingsprogramma's van alle Nederlandse deelnemende politieke partijen aan de Tweede Kamer verkiezingen van juni 2010 gefaciliteerd.

 
boekcover

Bundel partijprogramma's EP-verkiezingen 2009

Toelichting:

De Stichting Montesquieu heeft de publicatie van een bundel met de verkiezingsprogramma's van alle Nederlandse deelnemende politieke partijen aan de Europese verkiezingen van juni 2009 gefaciliteerd.

 
boekcover

Bundel Nederlandse Eurocommissarissen

Toelichting:

De Stichting Montesquieu heeft in 2009 de publicatie van een bundel met biografische portretten van de tien Nederlanders die lid waren van de Europese Commissie gefaciliteerd.

 
boekcover

European Constitutionalism beyond Lisbon

Toelichting:

This book not only discusses the changes that had been envisaged under the EU's Constitutional Treaty and the Treaty of Lisbon. It also shows, in a number of areas of European integration, the continuity of Europe's constitutional development before and beyond Lisbon

 
boekcover

Boek 'Met het oog op Europa: Affiches voor de Europese Verkiezingen, 1979-2009'

Toelichting:

De Stichting Montesquieu heeft in 2009 de publicatie van een boek over het gebruik van campagne affiches van Nederlandse politieke partijen voor de Europese Verkiezingen gefaciliteerd.

 
boekcover

Political Accountability and European Integration

Toelichting:

This volume addresses the future of political control and accountability in a European and comparative perspective. It is based on the contributions to an international conference hosted by the Montesquieu Institute Maastricht in March 2008

 
boekcover

Political Accountability in Europe: Which Way Forward?

Toelichting:

Political Accountability in Europe: Which Way Forward? A Traditional Concept of Parliamentary Democracy in an EU Context, edited by Prof. Luc Verhey, Dr. Hansko Broeksteeg and Dr. Ilse Van den Driessche.