Nieuws over Europese besluitvorming wordt te ingewikkeld geacht

woensdag 4 september 2013, 19:06

DEN HAAG (PDC) - Europese verslaglegging in Nederland slaat niet aan en dat is voornamelijk te danken aan een minachting van de Nederlandse burger door eindredacteuren. Dat was één van de conclusies uit het debat over de rol van de media in de Europese berichtgeving met PvdA Europarlementariër Thijs Berman, correspondent in Brussel voor Elsevier Carla Joosten en politiek commentator en journalist Kees Boonman, onder leiding van Max van Weezel. Het debat vond plaats in het kader van de Zomerconferentie en werd georganiseerd door het Montesquieu Instituut, ProDemos en Nieuwspoort.

De belangrijkste reden van een gebrek aan Europese berichtgeving ligt bij de redacties van de media. Zij achten de kijker/lezer vaak te dom om een verhaal over iets complex als Europa te snappen en meestal wordt een nationale gebeurtenis interessanter bevonden. Ten onrechte, vonden de panelleden. De kijker is weldegelijk geïnteresseerd in de Europese Unie, maar dit wordt niet opgepikt door de media.

Als de kijker niet slim genoeg wordt geacht door de eindredacteur, hoe zit het dan met de Europese kennis van de journalisten zelf? Bar slecht, vonden de sprekers. En niet alleen de kennis van journalisten, maar ook van Tweede Kamerleden. Hoe onbekend onze Europarlementariërs ook zijn, zij verrichten zeer belangrijk werk in het Europees Parlement, met grote verantwoordelijkheden - ook voor Nederland. Maar de Europese agenda wordt niet belangrijk genoeg gevonden, dus komt ook die belangrijke Europarlementariër niet in beeld.