Het geplaagde ministerie van Justitie. Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2020

maandag 30 november 2020, 13:00, Bijdrage en inhoudsopgave van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2020

Het ministerie van Justitie lag de laatste 25 jaar geregeld onder vuur, en bewindslieden van Justitie zaten nogal eens op de schopstoel. De beschouwingen in het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2020, dat op 17 november jl. verscheen, richten zich op de achtergronden van de plagen die het ministerie voortdurend lijken te teisteren en op de overwegend negatieve beeldvorming.

‘There is something rotten’ in het ministerie van Justitie en Veiligheid, stelt hoogleraar bestuurskunde Stavros Zouridis vast in zijn inleidende artikel in het jaarboek. Hij vraagt zich af hoe het komt dat het ministerie kennelijk beschikt over een hoge mate van – wat in de scheikunde wordt genoemd – elektronegativiteit. Anders geformuleerd: waar komt dat vermogen om negatieve aandacht te trekken vandaan? Na de problematiek van het ministerie nauwkeurig te hebben geanalyseerd – waarbij hij onderscheid aanbrengt tussen politiek-bestuurlijke en judiciële logica – doet Zouridis een drietal aanbevelingen om Justitie minder elektronegatief te maken.

Lees het gehele artikel van Stavros Zouridis

Andere artikelen in het jaarboek geven historische inkijkjes in de ‘activering’ van de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Justitie voor het OM tussen 1900 en 1940 (Marcel Verburg), de departementale organisatie onder ‘IJzeren Kanselier’ Albert Mulder – secretaris-generaal van 1965 tot 1978 (Sjoerd Keulen), en het juridische weerwerk in de Tweede Kamer van Annelien Kappeyne van de Coppello, onder meer in de Mentendebatten (Fleur de Beaufort).

Joop van den Berg en Bert van den Braak gaan in op de veronderstelde ‘ontjuridisering’ van het Nederlandse parlement in de laatste twee eeuwen. Daarnaast blikt Tom-Jan Meeus terug op de IRT-affaire van 25 jaar geleden. Oud-minister Jozias van Aartsen reflecteert in een vraaggesprek op de invoering van de Nationale Politie, en Bert Kreemers staat stil bij de politieke opkomst en val van minister van Veiligheid en Justitie Opstelten.

Zoals altijd bevat het jaarboek ook herinneringen aan onlangs overleden (oud-)politici, recensies en een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in het parlementaire jaar 2019-2020. Deze kroniek alsook het ‘spraakmakend Kamerdebat’ en ‘Nieuwe woorden in het parlement’ worden gedomineerd door de coronacrisis. De rubrieken ‘Brondocumenten’ en ‘Uit de notulen van de misterraad’ staan weer in het teken van het thema: het geplaagde ministerie. Spraakmakend Kamerlid is dit jaar Sadet Karabulut (SP) die onder meer terugkijkt op (haar rol in) de debatten over het bombardement van Hawija.

Bekijk de inhoudsopgave van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2020